”Trixigt att få ihop allt”

Ett skyttekompani är inte så lättövat som man kan tro. Varje funktion måste få öva under realistiska förhållanden och allt ska hänga ihop, både i fråga om scenario och i tid.

Att tanka fordon kan ses som en naturlig del i vardagen men kräver mycket planering. Foto: Dragi Ilic / Livgardets fotosällskap
Soldaterna vid gardesbataljon närmar sig slutet. I november ska de värderas en sista gång.
Soldaterna vid gardesbataljon närmar sig slutet. I november ska de värderas en sista gång. Foto: Dragi Ilic / Livgardets fotosällskap
Soldaterna vid gardesbataljon närmar sig slutet. I november ska de värderas en sista gång. Foto: Dragi Ilic / Livgardets fotosällskap

Förberedelserna för gardesbataljonens funktionsövning har pågått länge. Rent praktiskt inleddes den i tisdags men teoretiskt är den en del av utbildningsåret som startade i januari.
Det är nu som pusslet sätts samman med allt från enskilda funktioner på både 6.kompaniet, livkompaniet och 8.kompaniet upp till bataljonsledningen.
– Det som tidigare har tränats på tu man hand ska nu sys ihop till en bataljon, säger gardesbataljonens chef, överstelöjtnant Ulf Schröder.

Den stora utmaningen är just att öva funktionskompetenser.
– Huvudsyftet är att träna kompanierna, inte att samöva hela bataljonen. Funktionerna och soldaterna måste få öva i de roller de utbildats till, säger han.

Det handlar till exempel om tankning av fordon, att reparera och bärga desamma och att samband och logistik fungerar. Och skyttesoldaterna och befälen som ger order måste få sitt.
– Det är massor av saker att tänka på mer än man kan tro. Själva skjutandet kan vi och folk i allmänhet tror att det är enkelt, men det är bara en del. Det är ett komplext system och det är trixigt att få ihop allt.

Det finns också en långsiktig vinst.
– Alla övningar är en delar av den fortsatta officersträningen. Även om årets utbildningsmål inte är på så hög nivå som att man ska kunna agera och leda en hel bataljon, måste officerarna upprätthålla sina kompetenser, säger han.
Övningen är samtidigt en förberedelse för värderingsövningen i november. Det är då det kontrolleras, för sista gången innan värnplikttjänstgöringen avslutas, att soldaterna lever upp till de givna utbildningskraven.

I helgen blev gardesbataljonen även inspekterad av anhöriga och blivande värnpliktiga. De anhöriga fick då förståelse för vad deras son/dotter har upplevt, och de blivande soldaterna fick en bild av vad de kommer att få lära sig. De fick träffa blivande befäl och prata med de soldater som ligger inne. De genomförde också ett motionspass och fick tips på hur de bör träna inför inryck.