Till minne av fallna kamrater

Det var på torsdagen ett år sedan den tragiska olyckan då fyra helikopterförare omkom i samband med att två helikoptrar kolliderade utanför Ryd i Småland.Helikopterflottiljen har på årsdagen uppmärksammat detta genom att hålla en minnesstund såväl i Linköping som i Ronneby.

Chefen för Helikopterflottiljen avtäckte en minnesplatta fäst i berget i den planerade helikopterparken. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

För att vårda minnet av piloterna  Mikael Hök, Hampus Angbjär, Patrik Eriksson och Marcus Gertzén som omkom vid haveriet i Ryd hölls den 11 september en minnesstund vid Helikopterflottiljen i Kallinge.

– Det går inte att sätta ord på denna typ av händelse, för vilket ord jag än väljer känns det för litet och i vilken mening jag än sätter det känns det betydelselöst, inledde Helikopterflottiljchef överste Micael Bydén sitt tal till de närvarande.

Vid ceremonin avtäckte även chefen för Helikopterflottiljen en minnesplatta fäst i berget i den planerade helikopterparken. Ett korum leddes av amiralitetspastor Henrik Lindén och för musiken stod en sextett ur Marinens musikkår. Minnesstunden besöktes och uppskattades av ett stort antal anhöriga och arbetskamrater.

Även på Malmen i Linköping samlades Helikopterflottiljens personal för att under ledning av stabschef överstelöjtnant Lars Eklind delta i en finstämd minnesstund. Eklind gav en återblick av händelsen för ett år sedan och därefter genomfördes en tyst minut för en stunds eftertanke.