Testverksamhet i full gång

Swedecs anläggning för test av maskinella minröjningssystem är fullbokad i höst. Testerna har blivit en erkänd värdemätare bland internationella maskintillverkare. Faller testen väl ut kan de utgöra ett bra underlag för försäljning alternativt för operativa insatser.

Banan prepareras inför testkörning av Digger 2 Foto: Irene G Lindblad / Försvarsmakten

I höst pågår intensiv testverksamhet på Swedecs testanläggning ute i Norra Kulla. Nu under den senaste testomgången är det schweiziska Digger Foundation som prövar sin minröjningsmaskin, Digger D2, för att se hur stor röjningskapacitet den har under ett visst antal specificerade förhållanden. Testresultatet kan ha en stark påverkan för möjligheten att få ut maskinen på marknaden.

Testen är utarbetad av flera inblandade parter där Swedecs kunskaper inom området utgjort grunden. Testen är en omfattande procedur i många steg som tar en till två veckor att genomföra.

Minröjningsmaskinen ska klara tre olika underlag, jord, grus och sand. Varje underlag beläggs med ytliggande minor, minor nergrävda på 10 respektive 15 cm djup. Varje bana är 25 meter lång och mineras med 50 stycken minor på de olika djupen. Ett komplett test förbrukar således 450 stycken minor. Minorna som används är blinda truppminor med skarp tändare.

I stora drag görs varje del i maskintestet i fyra steg. Först packas och iordningställs den bana som ska användas. Packningsgraden mäts för att göra varje test så identiskt som möjligt. När den är klar utförs själva maskintestet. Efter körningen genomsöks banan för att se hur många minor som detonerats och vilka som fortfarande är funktionsdugliga. Sist rensas banan från alla lösa delar och metallskrot. Själva körningen med maskinen tar 3–5 minuter att utföra, för- och efterarbete tar åtskilliga timmar.

Digger 2 har två olika röjningsverktyg vilket betyder att aggregatet i fronten är utbytbar. Det är ingen vanlig lösning bland tillverkare i allmänhet. Det är den första maskinen av det slaget som testas i Eksjö. De olika verktygen måste testas var för sig, alltså en total förbrukning på 900 minor.

– Vi hade aldrig haft möjlighet att pröva på det här sättet själva, säger en av Digger Foundations anställda. Swedec erbjuder en helt unik testanläggning där maskintillverkare får tillgång till en testbana för en rimlig penning. I utbyte får Swedec en enorm kunskap inom området.

Att göra testverksamhet under arrangerade förhållanden kan kanske uppfattas som att problemen inte blir så stora som under en operativ insats. Digger Foundations anställda är dock eniga om att orörd mark med sten och rötter är lättare för maskinen att äta sig igenom än packad jord.