Studerande vid officersprogrammet besöker Skövde garnison

I dag har studerande som går första året vid det nystartade officersprogrammet besökt Skövde Garnison. Studiebesöket är en del i grundkursen taktik. Under dagen har de fått se och känna på fordon och system som nyttjas av markstridsförbanden samt pröva en del simulatorer som används som utbildningshjälpmedel. Under eftermiddagen var det även tid att besöka garnisonsmuseet.

Några röster från de studerande:
– Studiebesöket ger en ökad förståelse för andra system.
– Det har varit väldigt intressant och allmänbildande.
– Kul att pröva på olika system.

Bakgrund

Officersprogrammet är en treårig utbildning på grundnivå. Den omfattar sex terminer, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Utbildningen genomförs vid Försvarshögskolan med huvuddelen av studierna förlagda till Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Officersprogrammet ges med tre profiler som alla leder fram till samma officersexamen. Programmets profil styrs av vilket ämne som du som student läser i störst omfattning. De tre profilerna är:

  • Officersprogrammet med krigsvetenskaplig profil
  • Officersprogrammet med militärteknisk profil
  • Officersprogrammet med nautisk profil

För de som valt krigsvetenskaplig profil kommer delar av dem att genomföra sin verksamhetsförlagd utbildning vid Markstridsskolan.