Stridsflygdivision förbereder sig för Joint Warrior

I oktober kommer delar av flygvapnets insatsförband för 2009, SE 02, att ombasera från Ronneby till Fairford i England. Cirka 100 officerare, ett antal lastbilar med materiel och sju JAS 39 C/D kommer att lämna F 17 under vecka 40 till 42 för att delta i en stor övning i Storbritannien med fokus på att understödja markförband.

JAS 39 Gripen i formation med Tornado. Foto: 1. DivF 17/Försvarsmakten
Tornado. Foto: Försvarsmakten

Vårt förband består till huvuddelen av personal från F 17, men ett antal nyckelpersoner kommer från övriga flygvapnet. Divisionen kommer att flyga med två flygstyrkor från 171:a divisionen och en flygstyrka från 212:e divisionen.

Bakgrund

Storbritannien har för närvarande sju stycken så kallade Expeditionary Air Wing, EAW. Dessa rekryteras, utbildas, övas, valideras och beredskapssätts/deployeras i en cykel på cirka tre år. Varje EAW står i beredskap eller befinner sig på mission under 6 månader under 3-årsperioden. EAW är ett förband på cirka 800 personer som på några dagar ska kunna befinna sig i ett operationsområde där de tar över driften av ett flygfält. De kan på ett par veckor förvandla en öde rullbana till ett operativt militärt flygfält. Vid behov kan man även bygga rullbanan, men då tar det längre tid. Då flygbasen är klar för drift tillförs flygförband. Dessa kan vara av typen stridsflyg, transportflyg, helikoptrar eller en mix av de förmågor man har behov av.

Koncept

I södra England, cirka 100 km väster om London, ligger flygbasen Fairford. Basen var länge en av det brittiska flygvapnets (Royal Air Force, RAF) ordinarie flottiljer, men nyttjas sedan några år mest av USA. Två gånger per år använder RAF basen för att slutöva sina EAW. Fairford betraktas övningsmässigt som en övergiven flygplats. En EAW flyttar in på en tom yta i anslutning till banan och börjar bygga upp det som behövs för att flygbasen ska fungera. Inget befintligt på fältet får användas, utan allt man behöver måste flyttas dit. I höst heter övningen Joint Warrior 082 och det är 140 EAW från Lossiemouth i Skottland som ska övas. Ett par veckor in i övningen kommer flygförbanden dit. Till den här övningen kommer 12 SQN med Tornado från Lossiemouth och 171:a med JAS 39 från Ronneby.

Övningen

Då vi kommer till Fairford så har vi övningsmässigt landat i norra Afrika. Basområdet är vårt hem och vi kommer att jobba och bo i en tältstad i anslutning till banan. Vår planering bygger just nu på att jobba med tre flygstyrkor. Varje flygstyrka består av fem piloter och stödpersonal, exempelvis underrättelsebefäl och telekrigare. Vi kommer att jobba tillsammans med 12 SQN för att lösa uppgifter inom framförallt områdena spaning och direkt flygunderstöd. I övningen deltar förutom brittiskt och svenskt flyg även stridsflyg från bland annat USA, Frankrike och Tyskland. Det ingår dessutom marina enheter från flera länder inkluderande hangarfartyg från både Storbritannien och Frankrike. På markarenan finns infanteri och specialförband vilka vi kommer att kunna stötta med spaningsunderlag och vid behov show of force eller eldunderstöd (Close Air Support, CAS). Vi räknar även med att få möta ”skarpt” luftvärn så att vi kan öva med vårt motmedelssystem.

Förberedelser

Just nu är 171. div inne i ett intensivt skede. Hela divisionen har behov av att öva sig inför övningen, och inte bara i luften. På Fairford förväntas vi kunna uppträda i ett konfliktområde även på marken. Vi ska kunna hantera våra handeldvapen och vi ska kunna förstå alla rutiner på basen. Vi måste även lära oss tyda order från högre stab och kunna flyga i engelskt luftrum. Vi måste dessutom så klart kunna lösa de komplexa uppgifterna i luftkriget. Just nu flyger vi därför intensivt i rollerna spaning och attack, och vi samövar löpande med svenska markförband.

I planeringen inför övningen har vi haft en hel del utbyte med britterna inkluderande besök i både England och i Sverige. Vi har dessutom varit över i Skottland med JAS 39 över dagen för att prata och planera tillsammans med personalen från Lossiemouth och vi hoppas kunna flyga över igen innan vi ombaserar till Fairford.