Stort intresse för Gripen

Under den gångna veckan har flygvapeninspektören, generalmajor Anders Silwer, besökt Skaraborgs Flygflottilj med två olika utländska kollegor. Först i raden kom Brasiliens flygvapenchef, generallöjtnant Juniti Saito och kort därefter Kroatiens flygvapenchef, brigadgeneral Vlado Bagarić.

Kroatiens flygvapenchef, brigadgeneral Vlado Bagarić överlämnar en minnesgåva till Flygvapeninspektören, generalmajor Anders Silwer Foto: Johan Stridh

Båda besöken syftade till att förevisa svenska flygvapnet i allmänhet men med fokus på JAS 39 Gripen i förbandstjänst. Besöken inleddes med att flygvapeninspektören, generalmajor Anders Silwer, orienterade om Sveriges flygvapen.

Båda länderna undersöker vilket flygsystem de skall anskaffa för att modernisera sina respektive flygvapen. De förevisades olika delar av flottiljens verksamhet. De fick även tillfälle att samtala med våra Gripentekniker om flygunderhållstjänst.

Utbildning av Gripenpiloter var ett område som besökarna var mycket intresserade av.

Kroatiens flygvapenchef fick tillfälle att i en tvåsitsig Gripen själv prova på flygplanet i sin rätta miljö.