Stöd till övning av antiterroriststyrkor

Fjärde sjöstridsflottiljen stödjer under helgen en polisiär antiterroristövning där ett flertal EU-länder medverkar.

HMS Visborg tillsammans med ett av Kustbevakningens kombinationsfartyg för sjöövervakning och miljöräddningstjänst. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten
HMS Visborg och Fjärde sjöstridsflottiljen stödjer under helgen en polisiär antiterroristövning där ett flertal EU-länder medverkar.
HMS Visborg och Fjärde sjöstridsflottiljen stödjer under helgen en polisiär antiterroristövning där ett flertal EU-länder medverkar. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten
HMS Visborg och Fjärde sjöstridsflottiljen stödjer under helgen en polisiär antiterroristövning där ett flertal EU-länder medverkar. Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten

Söndagen den 28 september genomför polisens nationella insatsstyrka en samövning med sina motsvarigheter från Tyskland, Holland, Belgien, Danmark och Spanien i den svenska skärgården. Från Fjärde sjöstridsflottiljen deltar stöd- och ledningsfartyget HMS Visborg. Hennes roll i övningen omfattar främst stödverksamhet men fartyget skulle även kunna nyttjas i en ledningsroll tack vare sina militära ledningssystem, kommunikationsutrustning och sensorer.

– Den här gången är ledningsförmågan inte i fokus. Vår uppgift kommer att vara att lämna stöd, exempelvis i form av drivmedel till andra deltagande fartyg, berättar HMS Visborgs fartygschef Magnus Hall.

Bakgrunden till övningen är det EU-gemensamma utvecklingsarbetet inom antiterroristområdet där Sverige 2005 tog initiativet till samverkan för att bygga upp kompetensen när det gäller maritima insatser. Liknande övningar har i mindre skala genomförts de senaste två åren i Danmark och Holland. Det är första gången som ett svenskt örlogsfartyg medverkar.