Specialistkadetter seglar Gladan och Falken

Den 18 augusti i år ryckte 35 blivande specialistofficerare in till marinen. De påbörjade som envinkliga kadetter sin utbildning i Karlskrona. Efter tre veckors start mönstrade kadetterna på HMS Gladan och Falken den 8 september.

Specialistkadetter redo att lätta ankar första segeldagen. Foto: Lars Saager / Försvarsmakten
Kadett Hafstad har just kommit ner från utkiken med en plastpåse med maginnehåll.
Kadett Hafstad har just kommit ner från utkiken med en plastpåse med maginnehåll. Foto: Lars Saager / Försvarsmakten
Kadett Hafstad har just kommit ner från utkiken med en plastpåse med maginnehåll. Foto: Lars Saager / Försvarsmakten

Med förväntansfulla  blickar samlades alla kadetterna på kajen i Karlskrona för att mönstra ombord på skonerterna – 18 på Gladan och 17 på Falken.
Inmönstringenbestår i att eleverna ska klättra över båda topparna.

Alla genomförde detta utan några större problem, även om någon uttryckte det som ”detta var det värsta jag har gjort!”. Med skakiga händer och svett i pannan anmälde de sig för fartygschefen och fick sina skeppsnummer.

Därefter påbörjades utbildningen med två dagar vid kaj och gång till ankarplats andra natten. Tredje dagen var det utbildning till ankars och på eftermiddagen bar det iväg för segel.

Dagarna framöver fortgår med vakttjänst, utbildning och segelexercis. Kadetterna får även lära känna naturens krafter, förstå gruppens förmåga, livet ombord med mera. Alla elever kommer, när utbildningen är slut, att ha lärt sig mycket om massor och ha med sig positiva minnen hoppas vi ”nyckelbesättningar”.

Resan kommer att gå från Karlskrona den 9 september till Köge i Danmark (12–13/9), Lübeck (19–22/9), Halmstad (25–27/9) och Göteborg (30/9). Avmönstring kommer att ske den 1 oktober på Ökerö.

Eleverna är vid gott mod och har sett fram emot att komma ut och segla med skonerterna. Sjötjänst, i kombination med lämplig teoretisk utbildning, är och förblir den enda rätta utbildningen, för att skapa duktiga specialister och sjömän.