Soldaterna finslipas i gruvan

En gerillastyrka har tagit kontroll över en omtvistad guldgruva. Livgardets soldater får i uppgift att återställa ordning och säkerhet. Så ser scenariot ut när 6. kompaniet och livkompaniet tränar strid i bebyggelse i Stråssa gruva.– Detta är det närmaste en skarp situation vi kommer under vår värnplikt, säger korpral Fredrik Gullberg.

Soldaterna informerades om läget på vägen till den gamla gruvbyn. En stund senare rullade deras pansarbandvagnar in. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En viktig del av övningen gick ut på att ha en väl fungerande kommunikation mellan de olika enheterna.
En viktig del av övningen gick ut på att ha en väl fungerande kommunikation mellan de olika enheterna. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En viktig del av övningen gick ut på att ha en väl fungerande kommunikation mellan de olika enheterna. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under två veckors tid tränar soldaterna på att genomsöka och ta kontroll över byggnader i det gamla gruvområdet. Övningen förbereder dem för internationella uppdrag samtidigt som kompaniet tränas i att fungera som en enhet.
– Vi måste ha flexibla grupper som kan tänka och agera själva. Miljön i Stråssa ger bra förutsättningar för våra soldater och befäl, säger Mikael Widelund.

Det är tredje året i rad som Livgardet tränar strid i bebyggelse i Stråssa. Liksom tidigare år läggs stor vikt vid stridsteknik, beslutsfattning och kommunikation.
– Den enskilde soldaten måste förstå plutonens strid och hur kompaniet samverkar. Alla måste förstå sin roll i helheten, säger övningsledaren Mikael Widelund.

I år har övningen blivit ännu mer verklighetstrogen genom att soldater från Amfibieregementet Amf 1 agerar fiendestyrka.
– Vi får ta egna initiativ under övningen, och det gör att allt blir mer realistiskt. Vi har ett superbra samarbete med Livgardet, säger Sergeant Anders Hansson från Amf 1.
– Här lär vi oss att hantera vår specialitet i rätt miljö. Det är svårt, men väldigt lärorikt, säger soldat Johan Dahlin.