Skarp jägarstrid i Arvidsjaur

Jägarplutons överfall - ”Motståndaren bestämmer platsen – vi bestämmer tiden”. Det var uppgiften som skulle sammanfatta stridsutbildningen med skarp ammunition vid tredje jägarskvadron under vecka 35.

Jägarstrid med skarp ammunition Foto: Mats Carlsson / Försvarsmakten
Eldöverfall – Överraskande beskjutning i syfte att tillfoga motståndaren förluster.
Eldöverfall – Överraskande beskjutning i syfte att tillfoga motståndaren förluster. Foto: Mats Carlsson / Försvarsmakten

Under veckan har jägargrupperna samövat under långa dagar med ett tillsynes aldrig sinande regn som en krydda till det höstväder som redan infunnit sig på Arvidsjaurs övningsfält. Stridsutbildningen med skarp ammunition är en ytterst viktig del av den militära utbildningen som ges till soldater under grundutbildning.

Det är den enskilt viktigaste förberedelsen för en insats efter värnpliktens två första terminer. Utbildning är krävande, vaksamheten måste vara på högsta nivå även om kropp och huvud är trötta. Säkerheten genomsyrar all utbildning men är givetvis extra påtaglig vid utbildningen med skarp ammunition. Säkerheten bidrar till en realistisk övning som inte kan jämföras eller ersättas med någon annan övning.

Jägargruppen

Samövning av grupperna har skett under tre intensiva dagar där strid i anfallsmålet samt eldöverfall har inlett veckan. Utbildningen har bedrivits med jägargruppens alla ingående vapensystem. Med automatgevär har mål på 1400 meter nedkämpats samtidigt som granatgevär har skyddat gruppens flank mot en kringgående motståndare. Med kulspruta och automatkarbin har jägarsoldaterna även anfallit i grupp och tropp och därefter rensat motståndsnästen med skarpa handgranater.

Överfallet

Överfall genomförs mot en grupperad motståndare, objektet och motståndaren är alltid avgörande för sammansättningen av jägarplutonen under genomförandet. Torsdagens övning i överfall syftade främst till att öva grupperna att agera tillsammans med andra sidoordnande grupper. Uppgiften att förstöra motståndarens ledningsplats löstes efter övning ut på ett bra sätt. Ett grupperat understöd med granat och automatgevär möjliggjorde att en anfallsstyrka kunde nedkämpa motståndaren på platsen. Därefter fästes sprängmedel på en radiomast som sedan med en våldsam detonation förstördes. Jägarplutonen kunde tillbakarycka till säkerhet och med hjälp av försvarsladdningar nedkämpa den efterföljande motståndaren.

Tillbaka på jägarbataljonens kasern i Arvidsjaur väntade vård och återhämtning för att återställa utrustning och kroppar inför kommande veckas prövningar.