Såtenäs International

Under hösten har man på Skaraborgs flygflottilj sett kollegor från inte mindre än tre andra länder i Europa. Två flygstridsledarelever från Danmark har gjort sex månaders praktik hos stridsledningsfunktionen, dessutom två piloter från Ungern och fyra från Tjeckien som nu utbildas på Gripen. Detta är första kullen där piloter från två olika länder genomför utbildning på Gripen tillsammans.

Andras Beke, Petr Michenka, Fia Rosén och Randi Kjer Nielsen. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

Ungersk pilot

Kapten Andras Beke började i det ungerska flygvapnet 1994 och började sin flygutbildning med propellerflygplanet Jak 52. Ett avbrott i flygandet medförde att han 1998-2002 jobbade som flygstridsledare.

2002 bar det av till NFTC (NATO Flying Training in Canada) för fortsatt flygutbildning i Harvard II (PC-9) följt av Hawk.
2006 fortsatte han med att flyga L-39 hemma i Ungern och 2008 som förberedelse för omskolningen till Gripen flög han den moderna L-159. Kapten Beke har nu drygt 700 flygtimmar.

Han bor under omskolningen inne på flottiljområdet med sin fru och femåriga dotter.

I skrivande stund har han hunnit med två flygpass i Gripen och han är imponerad av flygplanet och beskriver att flygplanet och simulatorn är väldigt lika. Under sin vistelse i Sverige ska han få ungefär 40 flygpass som omfattar inflygning på typen och grundläggande taktisk utbildning.

Tjeckisk pilot

Kapten Petr Michenka började i det tjeckiska flygvapnet 1990. Flygutbildningen inleddes på propellerflygplanet Zlin 142 och fortsatte sedan med L-29 innan han började flyga Su-22. Därefter placerades han på L-39 och så till L-159 Alca (Advanced Light Combat Aircraft). Han har totalt ungefär 1200 flygtimmar och har flera gånger deltagit i övningar i andra länder.

Under omskolningen till Gripen delar han lägenhet med en kollega inne på flottiljen. Det är praktiskt för studierna och simulatorflygningar på kvällstid men samtidigt så saknar han sin fru och tre barn. Under sina 13 veckor i Sverige kommer han att återvända hem på besök en gång.

Nu har kapten Michenka flugit tre pass i framsits i Gripen. Han tycker flygplanet är perfekt och mycket fint att flyga.
– Det märks verkligen att det är designat för att vara pilotvänligt, säger han och avslutar med att han verkligen ser fram emot att få lära sig att använda Gripen som ett taktiskt system.

Svensk chefflygstridsledare

Kapten Fia (Ann-Sofie) Rosén tjänstgör på Såtenäs som chefflygstridsledare (CFsl). Detta innebär att hon har ansvar för samordningen mellan det civila och det militära flyget. CFsl kan samordna upp till fyra flygstridsledare (fsl). Det är fsl som leder de militära flygplanen.

Fia har de senaste åren jobbat en hel del med personal från andra länder. På F7 har inte mindre än 15 ungerska och 21 tjeckiska piloter utbildats innan nuvarande kurs som är en blandad kurs med två från Ungern och fyra från Tjeckien. Även ungerska flygstridsledare har genomfört sin praktik vid F7.

Fia upplever att det är ett steg vidare att få möjlighet att jobba med andra nationaliteter. Dessutom utvecklas det engelska språket när det ingår som en naturlig del i vardagsbilden. Hon känner att de utländska eleverna ger uttryck för att vi jobbar på ett bra sätt och har bra materiel.

Närheten mellan flygstridsledare och piloter, för oss är en självklar sak, och vårt sätt att dela luftrummet med civil trafik tas emot mycket positivt, säger Fia.

Dansk flygstridsledarelev

Konstapel Randi Kjer Nielsen har genomfört sin utbildning till flygstridsledare i Sverige. Förra hösten startade utbildningen vid Stidslednings- och luftbevakningsskolan vid Luftstridsskolan, LSS i Uppsala. Hon kom till Såtenäs i våras och har nu i september efter avslutad utbildning återvänt hem till Danmark.

Randi ger en väldig positiv bild av sin praktiktjänstgöring i Sverige.
– Ni har bra koll på luftläget och utbildar på ett bra sätt där Ni blandar teori och praktik. Jag önskar jag kunde få med mig det svenska systemet StriC hem till Danmark, säger hon. Gripen är också något som imponerat på henne.

På F7 ligger stridsledningsfunktionen i samma byggnad, Gripencentrum, som de piloter hon har lett. Detta var något helt nytt för hennes del och det är något som hon uppskattat mycket. Detta medför ökad förståelse mellan flygstridsledare och piloter. Resultatet blir hög utbildningseffekt.