Sanering av Tchadstyrkans materiel

Sverige har sedan februari 2008 bidragit med förband till de fredsstödjande insatserna i Tchad. För närvarande finns cirka 200 svenska officerare på plats samt cirka 200 fordon och containrar. Missionen ska avslutas senast den 31 oktober i år. Försvarsmakten har nu påbörjat avvecklingsarbetet och Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, har fått i uppgift att sanera den materiel som varit med under insatsen.

Fordonssanering. Foto: Thomas Fahlander
Saneringsutrustning 06.
Saneringsutrustning 06. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten
Saneringsutrustning 06. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten

Jordbruksverket ställer hårda krav på att materiel och fordon som varit med vid internationella insatser är helt rena och kontrollerade så att inte sjukdomar, ohyra och bakterier förs in i landet. SkyddC har nu fått uppdraget att sanera all materiel som har använts under missionen i Tchad. Två saneringsexperter flyger därför dit i mitten av september. Till sin hjälp har de fordonsförare samt  personer ur lokalbefolkningen.

För att lösa uppgiften används bland annat Saneringsutrustning 06. Det är en mobil CBRN-saneringsutrustning som används för att sanera personal, materiel, fordon, vägar och broar. Den kan antingen användas lastad på ett fordon eller placerad på marken. Systemet är baserat på en 20 fot-container med öppningsbara sidor och kan transporteras med flyg. Saneringsutrustningen kan sanera 100 personer, 12–20 fordon och cirka 600 meter väg/brr per timme.

Insatsen pågår under perioden 15 september till 27 oktober och då kommer 150 containrar samt cirka 70 fordon att saneras. Huvuddelen av all materiel som har använts i Tchad skickas på landsväg eller med tåg och/eller flyg till Kamerun där saneringen genomförs. Materielen spolas först noggrant av utvändigt för att bli fri från lera innan B-saneringsmedlet Virkon S sprutas på. Därefter spolas materielen en gång till för att bli helt ren. Avslutningsvis behandlas alla containrar och fordon med ett insektsdödande medel, Antisekt.

När detta är klart lastas allt på fartyg för vidare hemfärd till Sverige. Där sker ytterligare en kontroll för att verkligen säkerställa att allt är helt rent och fritt från bakterier och ohyra. Om det visar sig behövas görs en kompletteringssanering av materielen i Sverige.