Samövade funktioner bildar helhet

Funktionsövningarna på pansarbataljonen fortsatte under fredagen med strid i bebyggelse i Bodsjöby, SIB-anläggningen på Bodens södra skjutfält.– Alltid roligt att öva SIB och speciellt i den här anläggningen. Det blir mycket realistiska övningar när man inte behöver låtsas att man till exempel gör en inbrytning i ett hus, säger Fredrik Hägglund, Örnsköldsvik, skyttegruppchef på pansarskyttekompaniet.

Vid varje gathörn inne i SIB-anläggningen är det säkerheten främst som gäller för att säkra vidare framfart. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Pansarskyttesoldater framrycker tillsammans med stridsfordon 90 och tar terräng under övning i strid i bebyggelse.
Pansarskyttesoldater framrycker tillsammans med stridsfordon 90 och tar terräng under övning i strid i bebyggelse. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Pansarskyttesoldater framrycker tillsammans med stridsfordon 90 och tar terräng under övning i strid i bebyggelse. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under fredagen genomfördes samövning mellan pansarskyttesoldater och ingenjörsoldater.
– Övningen går ut på att soldater ur pansarskyttekompaniet ska framrycka och ta terräng i Bodsjöby. Ingenjörplutonen finns med som understöd när man stöter på hinder av olika slag. Exempelvis är det bilvrak som måste lyftas undan med maskiner och mineringar behöver röjas av utbildad personal. Under en sån här övning får man verkligen fram hur viktiga det olika funktionerna är i ett sammanhang, berättar kapten Lars Ryttinger, plutonsövningsledare på andra ingenjörplutonen.

Tre typfall

Soldaterna hade under fredagen tre typfall att jobba med i SIB-anläggningen. I det första fallet stöter skyttesoldaterna på ett hinder men man finner att det inte är minerat och de kan fortsätta med såväl soldater till fots som stridsfordon förbi hindret att ta terräng i området.

I det andra typfallet är hindret minerat men skyttegruppen kan fortsätta till fots samtidigt som ingenjörsoldaterna säkrar framryckningsväg för stridsfordonen.
Det tredje typfallet innebär att det är stopp för såväl trupp till fots som stridsfordon. Medan ingenjörerna säkrar framryckning förbi hindret ska skyttesoldaterna göra en inbrytning och passera förbi mineringen via en byggnad intill hindret.

– Det är otroligt nyttigt att få samöva med andra kompanier, man får en bättre bild av helheten och då förstår man sin egen roll i sammanhanget mycket bättre. Dessutom får man bättre förståelse för vad de andra enheterna kan, igår blev hela kompaniet överskeppat av däcksbroplutonens färja över Luleå älv. Det är stor skillnad mot att bara höra talas om vad andra enheter kan och att få vara med om det på riktigt, säger Fredrik Hägglund innan det är dags för nästa SIB-moment.

Hela sjukvårdskedjan

För att ytterligare förstärka helhetsbilden genomförs under veckan en förevisning av sjukvårdskedjan. Alla kompanier får någon gång under övningen passera en komplett uppbyggd förbandsplats.

– Vi visar hela sjukvårdskedjan, hur vi är organiserade och hur vi arbetar. Vi har byggt upp den helt komplett för att soldaterna ska få se hur det ser ut där man tar hand om skadade och sjuka, berättar löjtnant Stefan Johansson, ställföreträdande chef på sjukvårdsskolan.