Samarbete över samhällets gränser

Det militära arbete som soldaterna gör, får betydelse för det civila samhället i Kosovo. Ett bra exempel på det är den stora sökoperationen av lastbilar som lärde tulltjänstemännen nya arbetssätt och rutiner.

Soldaterna gör sig redo att ta emot en lastbil som skall sökas. Foto: Hannah Larsson
Björn Nilsson diskuterar fortsatt samarbete med UNMIK-tullens tjänsteman Ali Ismajli.
Björn Nilsson diskuterar fortsatt samarbete med UNMIK-tullens tjänsteman Ali Ismajli. Foto: Hannah Larsson

En kväll satte en större del av KS17:s skyttekompani upp en fordonskontroll (vehicle checkpoint, VCP) utmed en av Kosovos huvudvägar. Operationen skedde i samarbete med UNMIK Customs, tullen som i FN:s regi arbetar med att kontrollera flödet av varor in och ut ur Kosovo.

En sådan stor insats kräver mycket planering. Vid huvudleden ledde svenska KFOR-soldater in lastbilar och långtradare vars last skulle kontrolleras, till själva sökplatsen där fyra stationer upprättades.

Kontroll av last
Soldaterna gick smidigt igenom lastbilshyttar och släp medan tulltjänstemännen kontrollerade att alla papper var i ordning. Man kollade även att förarna inte var beväpnade och viktigast av allt – att lasten inte innehöll något olagligt.

I huvudsak svenska soldater sökte fordonen, men även en finsk hundenhet letade efter narkotika. På natten avslutades fordonskontrollen. Men det innebär inte att arbetet är över. För de inblandades del var det viktigt att erfarenheterna från operationen tas tillvara och förbättras. Därför träffade samverkansofficeren Björn Nilsson tulltjänstemannen Ali Ismajli för att utvärdera insatsen.

– En av de saker vi lärt oss av KFOR är att observera och dokumentera i större utsträckning än vi gjorde tidigare, säger Ali Ismajli.

Kombination av erfarenheter
Att kombinera KFOR:s erfarenheter med UNMIK-tullens befogenheter leder fram till att nya arbetsformer kan skapas, som Kosovo behöver sedan självständigheten.

– Att tullen och KFOR syns tillsammans betyder mycket för att människor ska ha tilltro till oss, menar Ali Ismajli.

Björn Nilssons arbete innebär att vara länken mellan svenska styrkan och andra KFOR-nationer eller det civila samhället, att söka information och identifiera var stöd kan sättas in.

– Samverkansofficerarna ska fungera som kompaniets och kontingentens ”känselspröt” i samhället och känna av strömningar, men även vara budbärare av de budskap vi vill föra ut till befolkningen, beskriver Björn Nilsson sin befattning.

Medling och kommunikation
Ett konkret sådant kan vara att befolkningen i en by känner sig otrygg och att det bestäms att man ska patrullera där oftare. För samverkansofficeren är kommunikation A och O. När det uppstår problem, försöker man lösa det med medling.

– Vi samverkansofficerare bär inte stridsutrustning utan snarare en avväpnande framtoning för att skapa en atmosfär för förhandling.
Det roligaste med jobbet är just mötena med människor.

– Man får träffa så många intressanta människor i det här nya samhället och ser att olika delar av samhället har olika problem. Ibland kan man hjälpa dem och ibland inte.

Smuggling i fokus
Samarbetet med UNMIK-tullen utvecklas i positiv anda.
– De är jätteintresserade av samverkan och det beror på att vi har teknik som inte de har medan vi vill lära oss av deras kunskaper som till exempel hur smugglingen ser ut och vilka vägar den tar, säger Björn.

Till sin hjälp har han en militärtolk som förutom flytande albanska och svenska också kan de kulturella och sociala koder som öppnar dörrar till det civila samhället.

– Det fungerar väldigt bra. Vet inte jag något så frågar jag henne. Vi jobbar tätt.
Samverkan kan lösa många problem, är Björn övertygad om.

– Det viktigaste är att inte ha attityd, utan gå in i varje samtal och skapa tilltro. Vi är en maktfaktor i samhället och måste förvalta det.