Regeringsbeslut om Archer

Den nya artilleripjäsen Archer är snart i tjänst. Regeringen har fattat beslut om fortsatt utveckling och anskaffning av denna modifierade Haubits 77B.– Med den nya pjäsen får vi ett av världens bästa system med precisionsbekämpning, säger Thomas Lindell, ställföreträdande regementschef på Artilleriregementet, A9, i Boden.

Archerns försökspjäs får snart sällskap. Regeringen har fattat beslut om anskaffning. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Beslutet ses som ett uttryck för den svenska inriktningen att stärka artilleriförmågan, och för det svenska engagemanget i ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete med Norge.

Delade kostnader

Regeringen anser att en gemensam utveckling och anskaffning av Archer tillsammans med Norge skapar både förutsättningar för förbättrad samverkansförmåga i internationella insatser. Dessutom finns det möjligheter till delade kostnader för utbildning och träning av soldater samt för logistik, underhåll och modifieringar av systemen.
– All internationell erfarenhet visar på behovet av moderna artilleriförband, säger Thomas Lindell.

Protector

I samarbetet med Norge ingår även en svensk anskaffning av den fjärrstyrda vapenstationen Protector. För att fatta beslut om en svensk anskaffning av detta system behövs bemyndigande från riksdagen. Regeringen avser begära detta i budgetpropositionen för 2009.

Fakta Archer:

  • Splitterskyddad dumper
  • Eldrör: 15,5 cm
  • Utgångshastighet: 945 m/s
  • Räckvidd: 50 km med styrd ammunition
  • Bygger på pjäsen Haubits 77 B men har två meter längre eldrör
  • Kan köra: 70 km/h på landsväg
  • Besättning: 3-4 personer vagnschef, förare och 1-2 operatörer
  • Ammunition: 21 granater medförs i pjäsen