Regeringen skär i materiel

Det blir reduceringar i utvecklingen av JAS 39 Gripen och avbruten utveckling av luftvärn till korvett Visby. Det meddelade Försvarsdepartementets statssekreterare Håkan Jevrell vid en presskonferens på torsdagen.

Produktionsdefinitionsfas amfibiebataljon och halvtidsmodifiering av stridsbåt 90 drabbas av regeringens materielförslag. Foto: Rick Forsling FBB

Den genomförandegrupp som arbetat med frågan har haft som syfte att identifiera åtgärder för att fullfölja den ominriktning av materielförsörjningen som regeringen har inlett. Målet är att få en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv materielförsörjning.
– Försvarsmakten har inte deltagit i genomförandegruppens arbete, vi har endast kvalitetskontrollerat siffrorna. Det här är inte en fråga om effektivisering, det är ambitionssänkningar, säger Leif Nylander, chef för materielproduktionen inom Försvarsmakten.

Andra åtgärder som presenterades för att kostnadseffektivisera Försvarsmaktens materielförsörjning är minskade ambitioner i ledningssystem. Dessutom kommer flera redan planerade utvecklingsprojekt att reduceras eller avbrytas helt.
– Nu när vi fått detta besked ska vi analysera konsekvenserna. Delar av det som genomförandegruppen har beslutat kan komma att påverka vår nuvarande operativa förmåga, säger Leif Nylander.

Genomförandegruppen skriver att anslagsramen för materielförsörjningen reduceras med 659 miljoner kronor år 2009, 789 miljoner kronor 2010 och 1 331 miljoner kronor från och med 2011.


Verksamheter som avbryts

 • Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122
 • Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV)
 • Utveckling Aktivt pansar (AAC)
 • Utveckling av granatpansarbandvagn
 • Brobandvagn
 • Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)
 • Luftvärnsrobot korvett Visby
 • Produktdefinitionsfas amfibiebataljon
 • Halvtidsmodifiering spaningsfartyg
 • Utveckling ny gruppbåt
 • Produktiondefinitionsfas halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
 • Ny sonarboj
 • Vidareutveckling robotsystem 17
 • Ledningssystemsutveckling LedsystT
 • Materiel till IT-försvarsförband
 • FOI och FHS stöd till NBF

Verksamheter som reduceras

 • Utveckling och anskaffning Stridsledningssystem Bataljon (SLB)
 • Utveckling och anskaffning av kommunikationsnod
 • Stridsträningsanläggning luftvärn
 • Motorredskap
 • Kompletteringsanskaffning Splitterskyddad terrängbil RG 32
 • Utveckling ersättning av undervattensvapen
 • Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
 • Halvtidsmodifiering minröjningsfartyg typ Styrsö
 • Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)
 • JAS 39 Gripen, flermålsförmåga samt förmåga till utökad stand-off
 • JAS 39 Gripen, återanskaffning ammunition
 • JAS 39 Gripen, översyn av planerad vidareutveckling efter 2010
 • Basmateriel
 • Minskad ambition ledningssystem
 • Geografisk informationsförsörjning
 • Psykologiska operationer (PSYOPS)