Provmontering av uppdragsutrustning

Helikopterflottiljen har under två veckors tid tillsammans med representanter ur Teknik kontor flyg/ Materielsystem helikopter, Försvarets materielverk och AgustaWestland genomfört en provmonteringskampanj av uppdragsutrustningar för Helikopter 15.

Kompanichef Niclas Ahlander får en redovisning om aktuellt arbetsläge. Foto: Nina Karlsson / Försvarsmakten
Provmontering av värmekamera på Hkp 15.
Provmontering av värmekamera på Hkp 15. Foto: Nina Karlsson / Försvarsmakten
Provmontering av värmekamera på Hkp 15. Foto: Nina Karlsson / Försvarsmakten

Leveransen av uppdragsutrustningar har av olika anledningar inte kunnat genomföras i önskvärd omfattning eller i takt med leveranserna av helikoptersystemet i övrigt. Det beror dels på att viss utrustning är inkomplett och att dokumentationen inte stämmer överens, men också på att det är individuella skillnader såväl på uppdragsutrustningen som på respektive helikopterindivid.

För att komma vidare med kartläggningen av problemen kring uppdragsutrustningen har Försvarets materielverk begärt stöd som resulterat i denna provmonteringskampanj som utförs vid Helikopterflottiljen i Linköping.

Genomförande

Kampanjen har i stort sett gått ut på att man provmonterat de olika tilläggsutrustningar som finns för helikopter 15, det vill säga kulsprutefästen, rapelleringsutrustning, vinsch, värmekamera, sonar och nödflottörer på samtliga helikoptrar.

Under kampanjen har ett stort antal anmärkningar identifierats avseende underhållsdokumentation, fysiska felaktigheter på såväl helikoptrarna som på uppdragsutrustningarna. Dessa felaktigheter kräver naturligtvis en hel del efterarbete för att definiera och initiera åtgärder innan respektive utrustning till fullo kan överlämnas till och driftsättas av Försvarsmakten.

– Kulsprutefästena har inte uppnått önskvärd kvalité och kan komma att skickas tillbaka till AgustaWestland, säger Niclas Ahlander, kompanichef vid 415.flygunderhållskompaniet.

Kampanjen har varit rätt metod för att på allvar ta tag i problemen med utrustningarna för att komma vidare i arbetet. Inriktningen nu är att Helikopterflottiljen, Teknik kontor flyg/ Materielsystem helikopter och Försvarets materielverk inom de närmaste veckorna tillsammans skall analysera monteringsresultaten för att om möjligt kunna ta emot och driftsätta delar av uppdragsutrustningarna och på så sätt kunna påbörja viss förmågeutveckling.

Förhoppningen är också att Försvarets materielverk i fortsatt dialog med AgustaWestland kommer att driva processen framåt då de varit delaktiga i kampanjen och därmed blivit väl införstådda med de problem som identifierats.

Owe Börjes, chef för Flygunderhållsenhetens teknikavdelning säger att det har varit ett omfattande arbete och att alla som deltagit i kampanjen skall ha en eloge för genomförandet. Avslutningsvis vill han även passa på och tacka divisionerna för det tålamod de haft med att inte ha haft tillgång till någon flygande helikopter15 under två veckors tid.