Oroande rysk utveckling

Vad behöver försvaret och varför? För snart tio år sedan inleddes förändringen av vårt försvar från invasionsförsvar till insatsförsvar för både nationella och internationella insatser.

Utvecklingen har med jämna mellanrum ifrågasatts till förmån för en återgång till ett renodlat nationellt försvar. Nu senast är det konflikten mellan Ryssland och Georgien som har fått debattörer att argumentera för detta.

Detta skriver Jörgen Ericsson, strategichef Försvarsmakten och Michael Moore, utvecklingschef Försvarsmakten på Svd Brännpunkt.