ÖB i Afghanistan

Under några intensiva dagar var överbefälhavare Håkan Syrén en del av FS15 på Camp Northern Lights i norra Afghanistan. Det var inte första gången ÖB besökte Camp Northern Lights och Afghanistan men mycket har hunnits förändras sedan senast.

ÖB Håkan Syrén i Afghanistan. Foto: Jesper Tengroth/Combat Camera
Afghanistan är ett land där utvecklingen tar sin tid. Detta var en av de saker som ÖB tog upp i det tal han höll för de svenska soldaterna på Camp Northern Lights under en uppställning i kvällsljuset.

– Det tar tid att bygga ett land. Men vi kan nu se att barn, alla barn, får gå i skolan. Vi kan även se utvecklingen på den förbättrade infrastrukturen, menade ÖB Håkan Syrén. Bra och framkomliga vägar är ett måste. ÖB tryckte även på att det är viktigt "att vi står enade för att hjälpa Afghanistan". I detta kan finnas flera dimensioner.

I sitt tal så förklarade ÖB även en av anledningarna till att han nu var i Afghanistan och på Camp Northern Lights och det var för att lyssna. Lyssna på bland annat soldaterna och vad de tycker fungerar bra eller mindre bra. Detta för att få kunskap om vad man på plats tycker att man behöver för att klara av det uppdrag Sverige tagit på sig att utföra. Gott om tid för diskussion fick ÖB bland annat under en lunch som han åt i matsalen tillsammans med några soldater och han sa även till soldaterna att han hoppades på att man kunde återkomma med praktiska resultat.

Något som ÖB även tog upp i sitt tal och som påverkar det dagliga livet för de svenska soldaterna i norra Afghanistan är vikten av det taktiska sambandet. Han hoppades även att man snart kunde presentera en förbättrad förmåga i luften.

– Något som ligger mig varmt om hjärtat är underrättelser. Det är genom bra underrättelser vi kan ta de rätta besluten, sa ÖB Håkan Syrén avslutande i sitt tal till soldaterna som stod uppställda på flaggplan.

Det var en mycket lyhörd överbefälhavare som gästade Camp Northern Lights. Många som pratade med honom kände sig också lyssnade på. Det är en dimension i "att stå enade för att hjälpa Afghanistan".