ÖB fundersam kring ekonomin och framtiden

ÖB Håkan Syrén besökte Bodens garnison på måndagen och kommenterade för första gången helgens debattartikel om försvaret.– För Försvarsmakten och förbanden ser jag positivt på beskedet att förbandsverksamheten får mer resurser. Det ger bättre möjligheter för utbildning, övning och insats.

– Nu förstärker regeringen anslaget för förbandsverksamheten, den bilden hade vi inte under våren, sade ÖB Håkan Syrén under pressträff i Boden. Foto: Anna Norén

– Samtidigt vill jag betona att jag måste få mer underlag, som till exempel budgetpropositionen och inriktningspropositionen, för att slutligt kunna bedöma förutsättningarna för att bedriva verksamheten de kommande åren.

Debattartikeln i Svenska Dagbladet handlar om överföringar inom Försvarsmaktens totala ram, som minskades med cirka tre miljarder i försvarsbeslutet 2004, och nu minskas med ytterligare en halv miljard per år. Under dessa förhållanden förs nu medel från materielanskaffning till övning och insats. Då är det viktigt att komma ihåg att dessa anslag tillsammans bygger insatsförmåga i dag och i framtiden och måste vara i balans med varandra. Nu kan det skapa risker inom materielförsörjningen.

Många anställda har varit oroliga sedan vårens diskussion om nedläggningar. Men Håkan Syrén säger sig inte ha några problem att se personalen i ögonen.
– Nu förstärker regeringen anslaget för förbandsverksamheten, den bilden hade vi inte under våren. Likväl vill jag betona att det är insatsförmåga och förband vi ska fokusera på, inte den stödorganisation som finns runt omkring, den måste alltid ses över och vara så effektiv som det går att få den.
– Därmed utesluter jag inte förändringsbehov såväl i Försvarsmakten som i myndigheter som stödjer Försvarsmakten, när regeringen lagt fram inriktningspropositionen i vår. Det var dessutom det Försvarsberedningen angav i sin rapport i juni.

Enligt Håkan Syrén måste alla organisationer vara beredda på kontinuerliga förändringar och effektiviseringar efterhand som förutsättningarna förändras. Det är också viktigt förstå att insatsförmåga och förband består av människor, materiel och träning som tillsammans ska vara i ekonomisk balans nu och i framtiden.

Om situationen i omvärlden efter kriget mellan Georgien och Ryssland säger ÖB:
– Situationen i Europas närhet har helt klart ändrats när en stat visat sig beredd att använda militära maktmedel. Det kräver eftertanke och analys.
Överbefälhavaren Håkan Syrén inledde dagen i Bodens garnison med ett förbandsbesök på A 9. På kvällen inviger han militära skytte-VM som arrangeras av I 19.