Ny ställföreträdande chef för Must

Pontus Melander, ambassadör vid UD:s ministerkansli, tar i oktober över efter Mats Engman som ställföreträdande chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Mats Engman går vidare till ett nytt uppdrag som chef för Unifils samverkanskontor i Tel Aviv.

Pontus Melander.
Pontus Melander.
Pontus Melander. Foto: Privat
Pontus Melander. Foto: Privat

Melanders uppgifter kommer bland annat vara att medverka i utvecklingen av Musts samlade förmågor, utveckla försvarsattachéorganisationen samt biträda chefen för Must i den långsiktiga verksamhetsinriktningen.

– Det är viktigt att det i Musts ledning finns kunskap om och erfarenhet av verksamheten hos våra uppdragsgivare, säger chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, generalmajor Stefan Kristiansson.
– På Must finns en gedigen militär kompetens för att handha våra uppdrag gentemot Försvarsmakten. Med Pontus Melander i ledningsgruppen breddar vi kunnande gällande regeringskansliets behov, avslutar Kristiansson.

Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmakten och ingår i Högkvarteret. Must har en unik mix av militär och civil personal. Cirka 30 procent av personalen utgörs av officerare och resterande 70 procent av civil personal. Musts personal representerar en bred akademisk och militär kompetens.

Must bedriver försvarsunderättelsearbete till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt underrättelse- och säkerhetsarbete inom Försvarsmakten. Vidare leder och samordnar Must signalskyddet i Sverige, för svenska intressen samt biträder bland annat regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet.

– Jag har nya infallsvinklar och hoppas kunna bidra med nya perspektiv till Musts verksamhet. Både jag och mina kollegor ser det som en stor utmaning att skapa tätare band mellan Försvarsmakten och Regeringskansliet, säger Pontus Melander.
– Jag har tidigare jobbat med säkerhets-, handels- och EU-frågor. Mina goda kontakter inom Försvarsmakten fick jag som samordnare för exportstödet, ett samarbete som gav mersmak, säger Melander.