Ny etablering i garnisonen

Pliktverket öppnar ett mönstringskontor i Luleå garnison. Under tre veckor ska cirka 1 300 ungdomar från Norr- och Västerbotten i åldern 18—23 mönstra och antagningsprövas.

Det första ungdomarna gör under mönstringen är ett inskrivningsprov. IT-samordnare Thomas Persson och systemtekniker Thomas Ivansson kopplar upp 50-talet datorer i provsalen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Mönstringsförrättare Patric Månsson (tv) och teamchef Tommy Carlqvist (th) vid cooper-testet. De som mönstrar/antagningsprövar cyklar på en testcykel kopplad till mätutrustning som visar den fysiska statusen.
Mönstringsförrättare Patric Månsson (tv) och teamchef Tommy Carlqvist (th) vid cooper-testet. De som mönstrar/antagningsprövar cyklar på en testcykel kopplad till mätutrustning som visar den fysiska statusen. Foto: Louise levin/Försvarsmakten
Mönstringsförrättare Patric Månsson (tv) och teamchef Tommy Carlqvist (th) vid cooper-testet. De som mönstrar/antagningsprövar cyklar på en testcykel kopplad till mätutrustning som visar den fysiska statusen. Foto: Louise levin/Försvarsmakten

Ny verksamhet startas i garnisonen, men det är bara tillfälligt. Pliktverket bygger denna vecka upp ett mönstringskontor. De kommande tre veckorna mönstrar och antagningsprövas ungdomar för en eventuell värnpliktstjänstgöring med inryckning sommaren 2009.
– Av de ungdomar som mönstrar i Luleå kommer cirka en tredjedel att erbjudas värnplikttjänst, huvuddelen på I 19 i Boden, säger Patric Månsson, mönstringsförrättare från Pliktverket i Kristianstad.

Det är av ekonomiska skäl som mönstringskontoret i Luleå öppnas.
– Att köra en tre veckors mönstringsperiod här är mer kostnadseffektivt än att alla ungdomar ska skickas till våra regionkontor, säger teamchef Per Hedered från regionkontoret i Göteborg.

Inga nya arbetstillfällen

Pliktverket har tre regionkontor, Stockholm, Göteborg och Kristianstad, där de mönstrar och antagningsprövar totalförsvarspliktiga. Nu tillkommer mönstringskontoret i Luleå.

Lastbilar med materiel, motsvarande 27 lastpallar, har transporterat till Luleå. Allt från datorer till testcyklar ska kopplas upp och ställas i ordning.

Totalt kommer ett 40-tal personer bemanna det tillfälliga mönstringskontoret. Det är psykologer, läkare, sjuksystrar, mönstringsförrättare och mönstringsstöd från de övriga regionkontoren i Sverige.

Den första tiden bemannas kontoret i Luleå garnison av personal från Kristianstad. Efter halva tiden blir det skiftbyte av personal, denna gången med personal från Göteborg.

Endast för tjejer

En informationskväll för tjejer arrangeras tisdagen den 10 september.
– Det blir riktad information till tjejer. Vi kommer att ha personal på plats och även kvinnliga värnpliktiga som berättar om hur det är att göra värnplikten, säger Tommy Carlqvist teamchef från regionkontoret i Kristianstad.

Mönstrande/antagningsprövande ungdomar:

  • 661, varav 22 är tjejer, från Norrbotten mönstrar under perioden 8—16 september.
  • 643, varav 13 är tjejer, från Västerbotten mönstrar under perioden 17—26 september.