Möte med mångfald

"Mångfaldsarbete handlar om att vi ska lära oss utnyttja att vi är olika. Det är ju inte olikheterna i sig som skapar framgång utan samspelet mellan dem". Det var ett av de budskap som Sara Lund framförde vid en föreläsning för personalen på Ledningsregementet. Sara Lund är det namn som transvestiten Claes Schmidt använder när han bejakar sitt kvinnliga könsuttryck.

Sara Lund besökte på torsdagen Ledningsregementet i Enköping. Under några intensiva timmar diskuterades mångfald med personalen. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten

Från scenen på garnisonsområdet i Enköping bjuder Sara Lund på en kombination av föredrag, diskussionsforum och ståuppkomik. Det handlar om vinster med mångfald, om våra fördomar och om hur viktigt det är att vara föränderlig i en omvärld som ständigt ändras. Och om hur mycket det finns att vinna på att byta orden onaturligt och onormalt till ovanligt eller ovant:
– Det är de människor och organisationer som är mottagliga för förändringar som kommer att lyckas bäst, säger Sara Lund.

För de anställda på regementet blev det en möjlighet att reflektera över fördomar och sitt sätt att se på världen och den mångfald den innehåller.
– Ledningsregementet arbetar, liksom Försvarsmakten som helhet, intensivt med sin värdegrund och vi har regelbundna utbildningar för all personal. Det är viktigt att även ta in externa föreläsare i det arbetet och Claes Schmidt är erkänt duktig när det gäller att diskutera frågor som rör mångfald, jämställdhet och fördomar, säger överste Lena Hallin, chef för Ledningsregementet.

Även några av Claes Schmidts egna fördomar har nyligen kommit på skam.
– I mitt möte med Försvarsmakten har jag insett att den bild som jag burit med mig sedan värnplikten i början av 1970-talet inte stämmer längre.
Som värnpliktig utsågs Claes Schmidt till bäste soldat vid sitt förband. Något utrymme att kombinera den framtoningen med sin kvinnliga sida existerade dock inte överhuvudtaget, konstaterar han:
– I dag kan jag uppleva att det har skett en förändring. Om jag gjorde min militärtjänst i dag vore nog möjligheterna att vara öppen och ärlig betydligt större.