Minilumpen

Minilumpen genomfördes den 26–28 september vid Helikopterflottiljen i Kvarn.Tolv förväntansfulla tjejer fick under en helg en försmak av hur ett liv i det militära kan se ut.

Foto: Joakim Hiertner / Försvarsmakten

Minilumpen är en kortare kurs som genomförs under två till tre dagar och är till för tjejer som vill ”prova” på det militära livet för att se om Försvarsmakten kan vara en framtida attraktiv arbetsplats.

Livet på luckan

Under fredagseftermiddagen anlände tolv förväntansfulla tjejer i åldrarna 17 till 19 år till Helikopterflottiljen på Malmen i Linköping. Där fick de kvittera ut sin personliga militära utrustning som skulle användas under helgen och sedan bege sig mot Kvarn. Kvarn är en av Helikopterflottiljens fem verksamhetsplatser och är beläget 40 kilometer nordväst om Linköping.

Väl framme i Kvarn väntade en kasern som skulle bli tjejernas första hemvist. Tjejerna fördelades på ett antal logement och fick såväl inventera som bekanta sig med sin personliga militära utrustning. Innan dagen närmade sig sitt slut och det var dags att krypa ner i logementssängarna fick tjejerna lyssna till ett föredrag av Helikopterflottiljens rekryteringsofficer, Adil Soomro, som berättade hur det är att mönstra, göra värnplikten samt vad yrket officer innebär.

Aktiviteter som gav mersmak

Under lördagen fick tjejerna prova på stridshinderbanan, som var ett välkommet inslag, och därefter fick de pröva en soldats stridsutrustning och vapen för att känna hur mycket och hur det känns att bära. Strax före lunch lämnade tjejerna livet vid kasernen för att istället uppleva livet i fält. I ett skogsområde fick de i mindre grupper gå en slinga som bjöd på ett antal olika upplevelser i form av såväl avståndsbedömning som bärande av bår.

Därefter var det dags att resa förläggningen och laga mat på  enmansköken. Efter en hel dag ute under en klarblå himmel, ljumna höstvindar och en strålande sol var det rätt många som tyckte det var skönt att krypa in i tältet och lägga sig.

På söndagsmorgonen var det ett gäng trötta tjejer som kom ut ur tältet. Efter en seg frukost revs förläggningen och den efterföljande återställningen och vården av materielen som hade använts kunde påbörjas. Avslutningsvis fick tjejerna ta en efterlängtad och uppskattad dusch för att sedan äta. Efter maten transporterades tjejerna tillbaka till Linköping där materielen lämnades in och kursen avslutades.

Reflektioner efter minilumpen

– Minilumpen är riktigt bra eftersom vi tjejer får en ordentlig chans att förstå innebörden av lumpen och livet som soldat innan vi bestämmer oss för att mönstra och eventuellt göra lumpen.

– Att vi fick testa så många olika saker på kort tid, till exempel att sova i kasern och i tält, var positivt.