Miljö- och hälsoofficeren – även kallad ”hyggoff”

Under sitt uppdrag för Eufor löser Sverige ett antal uppgifter som ska leda till en fredligare och säkrare omgivning för lokalbefolkningen i Tchad.

Tchadisk getfarm i anslutning till boende. Foto: Catharina Bergsell

Att klimatet och miljön är bland de mest påfrestande i världen känner de flesta till. Det finns ett antal sätt att påverka tillvaron i denna miljö för att upprätthålla en hög och jämn stridsberedskap bland soldaterna under hela missionstiden. För att kroppen ska fungera på bästa sätt måste soldaterna dricka och äta rätt för de extrema förhållanden som klimatet innebär.    

Hygienofficerens dagliga arbete består bland annat i att hålla ohyra såsom myggor, spindlar, grodor, råttor och ormar borta från campen. Genom sina åtgärder minskar han riskerna för sjukdom och smittspridning. Campens miljöpåverkan och vatten- och matkontroll är andra ansvarsområden.

Environmental hygiene officer

Som enda förband inom hela Eufor-missionen har Sverige en environmental hygiene officer, EHO, även kallad "hyggoff". Också de övriga nationerna på Camp Stars har sett fördelarna med att ha tillgång till Sveriges "hyggoff".

Tillsammans med förbandsplatsläkaren (SMO, senior medical officer) informerar och utbildar "hyggoff" soldaterna på förbandet i preventiva åtgärder.
Sjukdomar är vanligt förekommande bland lokalbefolkningen. Förbandet lever dock på en camp med kontrollerad mat- och vattenförsörjning och utsätts därför inte alls för samma smittorisk.

Enligt "hyggoff" Bosse har soldaterna kunskapen om hur de skall sköta sig och sin omgivning.  Eftersom vi själva är gäster i den här främmande miljön kan det ibland vara svårt för den enskilde att se de dolda faror som finns, exempelvis malaria.

– Vissa sjukdomar kan komm i cykler. Ibland kan det vara månader eller till och med år emellan. Det viktigaste är att arbeta på ett förbyggande sätt, säger Bosse.

Smitt- och sjukdomsspridning undviks till stor del genom att hålla rent på campen, ta bort högt gräs att spruta bekämpningsmedel under tälten, eftersom det är där myggorna oftast vilar på dagen.

Det största hotet

Det största hotet är inte de stora djuren, utan den lilla myggan som lätt tar sig in överallt. Fuskar soldaterna med att ta på sig myggmedel och långärmat vid skymning, sova under myggnät och äta malariaprofylax ligger sjukdomen på lur, säger Bosse.
Bosse besprutar campen med myggift under tälten och häller diskmedel i vattenpölarna. Genom att gräva diken och vallgravar leds regnvatten bort.

Bosse, som är något av en ”djurletare” har hittat många olika djur på campen. Som väl är har Bosse bara hittat icke giftiga ormar såsom boaorm, pythonorm och snok på campen.

Nu har även stora varaner hittat till campen och något underligt djur som ser ut som en mungo har slagit sig ner och fått ungar på campen.
– Vi blev glada förstås för då försvann de högljudda grodorna och våra gnagare, säger Bosse.

Det är värmen och dammet som upplevs som det största hotet för soldaten, enligt Bosse.