Militärpolisen håller ett vakande öga

På militärpolisens station på Camp Victoria talas engelska med många olika brytningar. Vad sägs om att ha kolleger från fem länder att utbyta erfarenheter med?

"Hello, sir, may I see your driver's licence?" Josefin Jarlheden och Lars-Erik Sköld kontrollerar KFOR-fordon. Foto: Hannah Larsson
Fordon i skiftande standard finns på vägarna.
Fordon i skiftande standard finns på vägarna. Foto: Hannah Larsson

Baskrarna är färgglada och på vänster arm sitter en blå bindel. Sverige, Finland, Irland, Tjeckien och Lettland ingår i KFOR:s militärpolis som kallas Multinational Military Police Element, MNMPE.

Några av de svenskar som jobbar på polisstationen är Josefin Jarlheden och Lars-Erik Sköld. 
– Just att vi är multinationella är det roligaste, för vi får inblick i nya sätt att jobba. Alla fem natitioner ingår i varje grupp. Några är civilpoliser i grunden medan andra är yrkesmilitärpoliser och det ger en bra mix på kunskaperna. De kan det militära systemet medan vi är bra på det civila, beskriver de sitt arbete.

Att varje nation som bidrar med styrkor till Kosovoinsatsen har sin egen militärpolis på plats, har med rättssäkerhet att göra.
– En svensk ska alltid ha sin polis att bli förhörd och utredd av eftersom vi lyder under svensk lag, beskriver Josefin.

Större trafikkontroll
Att kontrollera laglydigheten bland KFOR-soldaterna är en stor del av MNMPE:s uppgifter.

På dagens schema står en större trafikkontroll, Operation Safeguard. För i en militär insats är det viktigt att soldaterna själva föregår med gott exempel – särskilt i trafiken.
– Vi är inte här för att sätta dit någon, utan för att ändra och befästa beteenden, säger Lars-Erik. Dock kan det ibland innebära en rapport.

Mycket av MNMPE:s arbete är i trafiken.
– Fordonen här är tyngre och det är sämre skick på de civila bilarna. Förarna är i många fall obältade och det finns inte bara fordon på vägarna utan även kreatur, barn på väg till skolan och förvildade hundar, beskriver Josefin sin arbetsmiljö.

Vid mötet på polisstationen får tvåmansteamen instruktioner av Michael Daly om vart de ska stå längs med Kosovos huvudleder där KFOR-fordon färdas. Kontrollerna som ska göras, är av identitetshandlingar och att soldaterna har rätt packning med sig. Det är för deras egen säkerhet.

Trafiken farligast
Längs med en av Kosovos huvudleder, road Hawk, finner Josefin och Lars-Erik ett bra ställe för att genomföra kontrollerna. Det gäller att vara ständigt uppmärksam i trafiken när man vinkar in fordon.

– Trafiken är det som skadar flest poliser. Det är livsfarligt att gå ut utan reflexväst.
Militärpolis ingriper inte mot civilbefolkningen i Kosovo, men gör gemensamma insatser med Kosovos polis, KP.

– Vi har gemensamma trafikkontroller av hastigheten. De har radar, som inte är lika modern som laser och inte heller licensierad personal som kan använda den, så därför använder vi vår laser, säger Lars-Erik.

Även det samarbetet mynnar ut i lärdomar för bägge parterna, särskilt de relativt nyutbildade poliserna i KP.
– De ser hur vi beter oss och kan anamma vårt arbetssätt, menar Lars-Erik.

Vänligt bemötande
MNMPE har tre huvudsakliga arbetsuppgifter. Patrullering, då man genom att visa upp sig har lugnande och säkerhetshöjande effekt. Utredningsarbete och kriminaltjänst. Hur sköter sig KFOR, då?
– Mycket bra. Förutom trafikdelen där vi utrett en del olyckor, dessbättre inga särskilt allvarliga, så tycker jag att det ser bra ut, bedömer Josefin.
– Näst intill föredömligt. Vi bemöts med en vänlig attityd. Folk förstår varför vi gör det vi gör.

Dessutom ansvarar MNMPE för personskydd av höga militära befattningshavare eller statstjänstemän samt eskort av fordonskonvojer.

I trafikkontrollen som pågått i tre timmar har ett antal KFOR-fordon hunnit kontrolleras. Finns körkort, ID-handlingar och rätt utrustning med? De allra flesta har koll, visar det sig till militärpolisens glädje.