Marininspektören på besök i Tchad

Den svenska Tchadmissionen har under de senaste dagarna haft besök av marinens högste företrädare, marininspektör och konteramiral Anders Grenstad tillsammans med den taktisk chef, Jonas Wikström och överstelöjtnant Roger Nilsson, chef för andra amfibiebataljonen.

Även om Grenstad inte varit på ett traditionellt missionsuppdrag som exempelvis Bosnien eller Kosovo har han ett flertal års erfarenheter från den typ av utlandsuppdrag som genomförs i marinen.  Tchadinsatsen är dock det första insatsuppdrag på markarenan som marintaktiska staben genomför och där den är taktiskt ansvarig för insatsen vilket innebär nya rutiner, erfarenheter och uppgifter.
– Det politikerna har begärt av Euforinsatsen har Försvarsmakten levererat och det med råge, säger en helnöjd Grenstad.

Uppskattning och respekt

Grendstad som under nio månader följt och lett Tchadmissionen från Högkvarteret i Stockholm vill med egna ögon se och höra hur det verkligen är på plats. Avsikten med besöket är att få reda på vilka erfarenheter och rutiner förbandet har med sig och för att se att avvecklingsarbetet flyter på enligt plan.

Att se verksamheten i verkligheten är mer av en bekräftelse, och han är inte alls förvånad över det han fick se.
– Våra soldater har trots tung arbetsbelastning och bistra väderförhålladen genomfört de av Eufor ställda uppgifterna och uppdragen på ett väldigt engagerat och professionellt sätt, säger han.

Lika viktigt som det är att bilda sig en helhetsbild av Tchadinsatsen, är det att skaffa sig förståelse för hur soldaten har det och under vilka förhållanden de utför sina arbetsuppgfter.
– För mig är det här ett tillfälle att visa min uppskattning och respekt för alla dem som deltar i missonen, säger Grenstad

Varje mission är unik

Veckan i Afrika har varit intensiv och intrycksfull. Anders Grenstad har varit runt på det numera nerplockade Camp Neptun och lyssnat på vad soldaterna har haft att säga. Ett patrulluppdrag i byarna för att träffa lokalbefolkningen och de senaste uppdateringarna av pågående verksamhet med force protection och avvecklingsarbete som fokus. Det finns ingen annan mission som liknar Tchadinsatsen, enligt Grenstad. I Afrika är det framför allt klimatet, sjukdomarna och att bara ta vara på sig själv som är den stora skillnaden jämfört med andra insatser.

Nöjd med sin vistelse i Afrika

Han har fått en tydligare bild av vad den militära och civila verksamheten i området innebär och är även övertygad om att Marinen brutit ny mark med nya lärdomarna och erfarenheter.
Det marina tänket med att göra en snabb och lätt insats kan komma att bli ett bra komplement till den övriga Försvarsmakten, enligt Grenstad.
– Jag är mer än nöjd med vad förbandet har presterat och med den goda förbandsandan, säger Anders Grenstad.
– Tchadinsatsen lever fortfarande, den största av alla uppgifter har vi kvar och det dröjer inte länge till dess att personalen och materielen är hemma.