Ljus minner om sorg och säkerhet

Ibland är det bra att stanna upp och tänka. Tänka på dem som under pågående utlandstjänstgöring förolyckats och på så sätt bli medveten om riskerna i vardagen.

Därför anordnades en minnesstund på Camp Victoria med ljuständning vid de stenar som hedrar minnet av soldater som gått bort under insatsen.
 –Budskapet var att stanna upp och tänka efter och påminna om livets skörhet och att vi vet väldigt lite om morgondagen, säger KS17:s pastor Ronny Augustsson.

Drygt 80 soldater samlades vid minnesstenarna där ett ljus för var soldat som omkommit under de nio år som Sverige haft styrka i Kosovo, tändes. Det blir sju stycken.

Pastorns och kontingentchefen Lars Gerhardssons ord vid minnesstunden var också för att mana till hög medvetenhet och säkerhetstänkande. KS17 är inne på andra halvlek av insatsen och mycket av det vi gör har blivit rutin – men det får aldrig gå slentrian i det.

– Vi får aldrig bli slarviga och trötta och släppa på noggrannheten i vårt dagliga arbete. Livet är skört. Var rädd om er, var rädd om varandra, manar Ronny Augustsson.

Under Kosovomissioner har följande personer avlidit:
Patrik Mannberg, KS04
Per-Fredrik Jonasson, KS05
Berndt Lundman, KS07
Göran Wallgren, KS07
Martin Wahlberg, KS08
Mattias Haleby, KS14
Jörgen Rydberg, KS15