Krishantering testas tekniskt

Snabbt uppkomna kriser kräver snabba och ofta okonventionella insatser. På Utvecklingscentrum vid Ledningsregementet i Enköping planeras ett experiment i informationsutbyte mellan olika myndigheter och organisationer för att visa på möjligheter att snabbt och effektivt kunna agera gemensamt i en krissituation.

På Utvecklingscentrum vid Ledningsregementet i Enköping byggs nu en IT-miljö för det kommande experimentet. I slutet av september kommer cirka 600 besökare för att se resultatet. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Krister Arnell leder experimentet. Han vill visa på möjligheten att genom infodelning förbättra möjligheterna till framgångsrik krishantering.
Krister Arnell leder experimentet. Han vill visa på möjligheten att genom infodelning förbättra möjligheterna till framgångsrik krishantering. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Krister Arnell leder experimentet. Han vill visa på möjligheten att genom infodelning förbättra möjligheterna till framgångsrik krishantering. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten

Orkaner i Karibien och Florida, jordbävningar i Pakistan eller stormen Gudrun i Sverige, gemensamt för alla större kriser och katastrofer är att de i regel kräver en insats av flera myndigheter och organisationer. Kriser känner inte heller några gränser, i många fall handlar det om insatser med aktörer från olika länder med skilda tekniska system och förutsättningar.
– Om inte alla aktörer kan kommunicera med varandra och låta informationen flöda fritt mellan olika nivåer innebär det med all säkerhet en ökad kostnad såväl i människoliv som i materiel, säger Krister Arnell som är experimentledare.

Det är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Krisberedskapsmyndigheten och representanter från Nato som gemensamt visar hur ny teknik gör det möjligt att dela information och tjänster mellan olika myndigheter och organisationer.
– Experimentet ska visa på nya tekniska möjligheter för att i en krissituation snabbt kunna sätta ihop organisationer som kan lösa uppkomna kriser, säger Krister Arnell.

En del i detta är att skapa en teknisk grundstruktur som gör det möjligt för olika länders och myndigheters tekniska system att snabbt kunna kopplas samman och utbyta information. Samma tekniska grundstruktur kan även möjliggöra ett bättre informationsutbyte mellan myndigheter i det dagliga arbetet.
– Vi kommer att skapa en realistiskt uppbyggd IT-miljö som visar hur en insats för att ge ökad säkerhet genom infodelning kan se ut i praktiken, berättar Krister Arnell.

Intresset för experimentet är stort, konstaterar han. Hittills har 600 personer anmält intresse för att följa experimentet på plats 24-25 september. Av dess utgör cirka 175 personer besökare från andra länder.