Korrekt agerande vid stridsbåtsbrand

En brand utbröt i dag under färd med en stridsbåt 90 H i Karlskrona skärgård. Stridsbåten var på väg från örlogshamnen i Karlskrona till Kungsholms fort när besättningen, tre värnpliktiga, konstaterade en brand ombord.

Besättningen agerade helt korrekt genom att stänga av motorerna, utlösa det fasta brandsläckningssystemet i maskinrummet samt tillkalla assistans från andra marina fartyg i området. De åtta passagerarna sattes över till en annan stridsbåt och kunde därefter fortsätta sin färd mot Kungsholmen.

Den brandskadade stridsbåten bogserades tillbaka till Örlogshamnen där räddningstjänsten fanns på plats och konstaterade att branden var släckt.
– Det var aldrig någon fara för besättningen eller passagerare, säger Joakim Svensson, informationschef på marinbasen.
En utredning kommer att tillsättas för att utreda brandorsaken. Händelsen inträffade strax efter klockan sju på måndagsmorgonen.