Kavallerikasern förbättrar miljön

Färre transporter och bättre luft. Miljöarbetet på Kavallerikasern har tagit ett stort steg framåt med ny gödselhantering.

Nytt gödselhanteringssystem på kavallerikasern gör bättre luft. Kommendant Peter Rosén är mycket nöjd. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

2004 fick stallen på Livgardets Kavallerikasern en ordentlig upprustning. Spiltor ersattes med boxar, ventilationen byttes ut och det blev bland annat lättare för personalen att mocka i boxarna tack vare en lucka under krubban med rullande band nedanför. För att det inte skulle lukta för mycket ammoniak och gödsel för omgivningen krävde länsstyrelsen ett slutet gödselhanteringssystem. Ammoniakutsläppet får max vara 10 parts per million, ppm.

Bättre luft

Vidtagna åtgärder handlar inte minst om arbetsmiljö. Tidigare fick personalen, med andningsskydd, trampa eller skyffla undan gödsel som toppades när den fäll ner från rullbandet i containern. Det behövs inte mer.

Den nye containern inte bara förvarar avfallet i ett slutet system, den komprimerar det också. En press startar så fort luckan stängs, vilket innebär att den rymmer mer.
– Istället för att tömma två containrar varannan dag kan vi nu köra iväg var tredje dag, säger Peter Rosén, kommendant på Kavallerikasern.
– Det är väldigt bra sett till både handhavande och generellt miljöhänseende.

Mindre avfall

Samtidigt har ledningen vidtagit åtgärder för att minska avfallet generellt. De har satt upp hållare för hösilaget i hästarnas boxar. Tidigare lades det på golvet, blandade med spånen och mockades ut.
– Det innebar att vi egentligen inte hade koll på hur mycket hästarna fick i sig. Plus att det var slöseri, säger Peter Rosén.

Lägre kostnader

Han berättar om skillnaderna sedan innan stallrenoveringen och idag.
– Låt oss säga att om gödselhanteringen kostade 600 - 700 000 kronor om året förr så minskade det till kanske 200 000 när vi införde spån. Och nu har vi minskat det ännu mer.

Han summerar vinsterna med det nya systemet:

  • Mindre avfall på grund av hållare för hösilaget i hästboxarna.
  • Avfallet komprimeras i den nya containern.
  • Luften och arbetsmiljön förbättras med en sluten container.
  • Antalet transporter för att tömma containern mer än halveras.