Intern kritik på Livgardet

Chefen för Livgardet, överste Svante Borg, får nu intern kritik för att han uppmanat regementets medarbetare att ta ställning för sina åsikter i Försvarsmaktens medarbetarundersökning.

Kritikerna menar att uppmaningen till att ta ställning kan tolkas som att chefen velat påverka medarbetarnas svar i enkäten.

– Jag har uppmanat folk att ta ställning och säga vad de tycker, oavsett vilka åsikter man har. Detta i min strävan att få ett så tydligt underlag som möjligt för att ta reda på vad som är fel. Jag har uppmanat folk att rösta, till skillnad från att rösta blankt, säger Svante Borg.

– Av några medarbetare har detta uppfattats som att jag velat påverka folk till vad de ska tycka. Det har inte varit meningen. Jag tycker det är stor skillnad på att be folk göra sina åsikter hörda och att säga vad de ska tycka. Det är tråkigt om det uppfattats negativt.

Värdegrundsarbetet är viktigt i Försvarsmakten. Det handlar om att bygga gemensamma värderingar baserade på öppenhet, resultat och ansvar.

– Enda sättet att göra det är, som jag ser det, att engagera medarbetarna och att uppmuntra och utmana till att gemensamt diskutera värderingar. Alla åsikter måste få bli hörda, säger Svante Borg.

– Jag är glad över att kritiken framförs. Jag har ju bett om folks åsikter och synpunkter! Nu kan vi föra en diskussion kring det här och rätta till det som är fel. Det kräver mod att ta ställning och säga ifrån. Jag är stolt över att ha medarbetare som framför sina åsikter.

Försvarsmaktens medarbetarundersökning genomförs i form av en skriftlig enkät två gånger om året. Undersökningen genomförs av det vetenskapliga undersökningsföretaget Bikupan AB. Enkäterna är helt anonyma. Personliga svar går inte att härleda.