Informationsdirektören slutar

Försvarsmaktens informationsdirektör Staffan Dopping kommer att lämna sin befattning vid årsskiftet. – Det är av personliga skäl. Jag har ett behov av att få mer tid och utrymme för min familj och därför har jag informerat ÖB om att jag vill sluta om några månader, säger Staffan Dopping.

Försvarsmaktens informationsdirektör Staffan Dopping. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera

– De här drygt tre åren som högste ansvarig för Försvarsmaktens kommunikation har inneburit stimulans, utmaningar och ett stort ansvar. Jag är nöjd med hur informationstjänsten har utvecklats.

Arbetet med att hitta en efterträdare har redan inletts och avsikten är att växlingen ska ske vid årsskiftet.
– Jag har haft ett mycket bra samarbete med ÖB Håkan Syrén, och jag är stolt över att Sveriges försvarsmakt är en av världens öppnaste, säger Staffan Dopping som är övertygad om att Försvarsmakten kommer att fortsätta på den inslagna vägen.
 
Dopping tillträdde i augusti 2005, samma år som Försvarsmakten genomförde stora neddragningar i samband med försvarsbeslutet 2004. Tio av trettio verksamhetsställen lades ner, tusentals medarbetare lämnade myndigheten och inriktningen mot ett insatsförsvar fick en allt starkare betoning. Under denna omstrukturering har informationsinsatserna spelat en central roll.
 
– Jag är glad över att ha fått förtroendet att vara Försvarsmaktens första informationsdirektör. Det har varit tre krävande år, men också spännande och lärorika år, avslutar Staffan Dopping.