Högtidligt firande vid Eksjö garnison

En åttioåring och en tioåring firades samtidigt under en högtidlig ceremoni vid Eksjö garnison nyligen.

Högtidligt firande av Eksjö garnison Foto: Stefan Söderberg / Försvarsmakten
Förste fanförare kapten Sara Larsson.
Förste fanförare kapten Sara Larsson. Foto: Stefan Söderberg / Försvarsmakten
Förste fanförare kapten Sara Larsson. Foto: Stefan Söderberg / Försvarsmakten

1906-1927 var kasernerna vid nuvarande Göta ingenjörregemente, Ing 2 bemannade av Smålands husarregemente. På nyårsafton 1927 red de ut med dåvarande regementschef greve Gilbert Hamilton i täten. Ing 2 då förlagda i Karlsborg var det förband som skulle flytta in efter husarerna.

Detta skedde över tiden under 1928 således för 80 år sedan. Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec etablerades som eget förband i Eksjö 1998 är idag en kunnig och kompetent 10 åring inom ammunitions- och minröjningsfunktionen.
Ing 2 och Swedec är idag två förband med naturliga kopplingar till varandra och därför var det en självklarhet att firandet skulle vara gemensamt.

Ceremonin

För att få en historisk tillbakablick och förståelse för historien red en standarvakt ur föreningen Smålands husarer in genom valvet i Husarkasern. Traditionsofficeren vid Ing 2 löjtnant Kaj Nordqvist guidade under husarernas ritt den uppställda personalen och de värnpliktiga vid garnisonen genom den tid som husarerna verkade i Eksjö. Symboliskt överlämnades husarstandaret till Ing 2 och i likhet med 1928 red de sedan ut genom valvet och lämnade över området till Ing 2.

In marscherade fanvakten med förste fanförare kapten Sara Larsson följd av regementschefen överste Tommy Karlsson, ställföreträdande regementschef överstelöjtnant Bo-Anders Jansson och ställföreträdande chefen SWEDEC överstelöjtnant Harald Rosén. Varvat med tal och förbandsmarscher spelade av Hemvärnets musikkår i Eksjö genomfördes en minnesvärd och lärorik ceremoni som påminde de närvarande om förbandens ursprung och verksamhet i Eksjö.