Högsta domstolen tar inte upp stridsbåtsolycka

Högsta domstolen finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet om stridsbåtsolyckan vid Sollenkroka i Stockholms skärgård 2004. Hovrättens dom står därmed fast.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom där båtföraren fälldes för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Hovrättens dom överklagades dels av målsägarbiträdet som ville ha den tidigare regementschefen fälld för arbetsmiljöbrott, och dels av båtföraren. Dessa överklaganden får nu inte prövningstillstånd.
– Såren efter en sådan här olycka läks aldrig, men det är bra att den juridiska processen nu kommit till en ände, säger marininspektören, konteramiral Anders Grenstad.

Olyckan inträffade i juni 2004 när fem stridsbåtar i kolonn var på väg till Vaxholm efter en övning. När den första båten slog av på farten i höjd med Sollenkroka körde den bakomvarande båten in i aktern där två soldater stod på däck. Dessa båda värnpliktiga omkom.