Helikopterverksamhet utreds

Efter Statens haverikommissions båda rapporterom helikopterhaverier  i veckan har försvarsminister Sten Tolgfors beslutat att utreda verksamheten.

Foto: Anna Norén

– Med anledning av återkommande problem i Försvarsmaktens helikopterförmåga konstaterar jag att den behöver analyseras i ett bredare perspektiv, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

En särskild utredare kommer att tillsättas för att undersöka hur förmågan att förstärka insatsförbanden med helikoptrar ska bibehållas och förbättras. Utredaren ska bland annat analysera vilka av de helikoptersystem som för närvarande är operativa inom Försvarsmakten och som kan och om så krävs bör vidmakthållas.

Dessutom ska upphandling av nya helikoptersystem och modifiering av de befintliga utvärderas. Försvarsministern konstaterar också att det finns krav på ökad förmåga och vill se en analys av flygsäkerhetsrelaterade frågor.

Inledningsvis ska utredaren analysera situationen för Vertol-systemet, helikopter 4, och resultatet ska rapporteras innan beslutet om att påbörja avveckling som träder i kraft vid årsskiftet. Vem som får utredningsuppdraget och de detaljerade anvisningarna är ännu inte klart.