Granatattack mot tysk bas i Afghanistan

Den tyska basen Camp Marmal, 10 kilometer från den svensk-finska basen Camp Northern Lights, rapporterade under lördagen att de blivit utsatta för två granatattacker.

Camp Marmal. Bilden tagen vid ett tidigare tillfälle (klipp ur video). Foto: Kapten John Lidman/Combat Camera

Camp Marmal är bas för Regional Command North i vilket även den svensk-finska insatsen ingår. Marmal är huvudsakligen en tysk förläggning men ett mindre antal svensk-finska soldater finns placerade på campen. Alla dessa mår bra och det finns inga rapporter om skadad personal. I samband med händelseförloppet följde personalen på campen de rutiner som övats in och detta fungerade väl.

Som en del av det förebyggande säkerhetsarbetet har flygplatsen vid Camp Marmal stängts. Ingen attack har riktats mot Camp Northern Lights där de svenska och finska soldaterna är baserade.

– På Camp Northern Lights fortsätter vi arbetet med höjd beredskap och andra åtgärder, säger stabschefen, överstelöjtnant Fredrik Ståhlberg. Jag har full tillit till den träning vi fått hemma i Sverige och de rutiner vi har arbetat in här nere på plats i Afghanistan. Andan på förbandet är mycket god.

Kapten Maria Dupont
Press- och informationsofficer
FS15 PRT Mazar-e Sharif
Camp Northern Light