Gasen i botten

I motorprovhuset testas jetmotorn i JAS 39 Gripen under så kallad motorkörning. Motorn, som benämns RM 12, är en av Volvo Aero licenstillverkad version av General Electric F404, som även sitter i de amerikanska flygplanstyperna F/A-18 Hornet och F117A Night Hawk (utan efterbrännkammare).

Jetmotorn i en JAS 39 Gripen testas under så kallad motorkörning. Foto: Emil Lindberg
Motorprovhuset klarar av alla versioner av JAS 39 Gripen.
Motorprovhuset klarar av alla versioner av JAS 39 Gripen. Foto: Emil Lindberg
Motorprovhuset klarar av alla versioner av JAS 39 Gripen. Foto: Emil Lindberg

För att genomföra en motorkörning krävs tre personer; körledare, förarplatsmekaniker och mekaniker. Alla tre är vanliga flygtekniker men körledaren har gått en specialutbildning för att få tjänstgöra som körledare.

Körledaren sitter i ett kontrollrum vägg i vägg med hallen där flygplanet motorkörs. Därifrån leder denne hela motorkörningen enligt ett provschema som anpassas efter vad som ska provas i motorn. Via en testutrustning som kopplas till flygplanet kan vissa data avläsas och med hjälp av ett antal kameror i hallen har körledaren god översikt över motorkörningen.

Bullrar och skakar

Förarplatsmekanikern sitter i flygplanets kabin. På order från körledaren manövrerar förarplatsmekanikern gasen, knappar kopplade till motorn, startar olika i flygplanet inbyggda tester, tar tider med hjälp av ett vanligt stoppur, läser ut olika parametrar, till exempel tryck, temperatur, varvtal, till körledaren, kontrollerar att vissa varningar kommer och försvinner som de ska med mera i ett flygplan som bullrar och skakar. Det kan vara svettigt att vara förarplatsmekaniker!

Mekanikern övervakar startförloppet av APU, en liten jetmotor som producerar tryckluft för att bl.a snurra igång huvudmotorn RM 12. Om APU börjar brinna ska mekanikern bekämpa branden med vanlig handbrandsläckare. Senare under motorkörningen skickas mekanikern ut i motorkörningshallen för att, under tiden att motorn är igång, visuellt kontrollera att motorn inte läcker olja, bränsle eller luft.

Körledaren, förarplatsmekanikern och mekanikern kommunicerar med varandra via ett trådlöst headset-system.

Tjocka vajrar

Flygplanet backas in i motorkörningshallen och spänns fast med 3 cm tjocka vajrar. Testutrustning kopplas in i flygplanet och en vajer kopplas till motorns bränslekran. Med denna vajer kan körledaren nödstoppa motorn genom att strypa bränsletillförseln till motorn exempelvis ifall förarplatsmekanikern har lämnat flygplanet vid brand eller har drabbats av ett plötsligt sjukdomsfall.

Eftersom en eventuell brand kan komma att få ett snabbt och intensivt förlopp klär sig förarplatsmekanikern och mekanikern i brandskyddsoveraller. Förarplatsmekanikern bär dessutom hjälm för att kunna spränga huven med en på huvens insida limmad sprängladdning, ifall det ordinarie huvöppningssystemet skulle slutat fungerar vid brand eller annan fara då förarplatsmekanikerna snabbt måste lämna flygplanet. För att förarplatsmekanikern snabbt ska kunna lämna planet utan att behöva hoppa ner från kabinen, komma i närheten av luftintagen och dessutom snabbt komma bort från det eventuellt brinnande flygplanet finns en räddningslift ovanför kabinen som förarplatsmekanikern tar tag i för att snabbt lämna flygplanet. Liften slutar vid en nödutgång i motorkörningshallens vägg. Därefter kan motorn stoppas med vajern beskriven ovan.

Motorprovhuset klarar av alla versioner av JAS 39 Gripen samt även flygplan 32 Lansen, 35 Draken, 37 Viggen och Sk 60.

Fakta om jetmotorn RM 12:

  • På fullgas suger motorn 68 kubikmeter luft per sekund.
  • Vid tänd efterbrännkammare roterar kompressorn och turbinen 16 800 varv per minut, fläkten 13 200 varv per minut.
  • På fullgas ger motorn ca 40 000 hästkrafter.
  • Motorn väger 1055 kg och är 404 cm lång.