Forum för framtidsfrågor

Vem ska göra vad i framtida missioner och hur kan samarbetet mellan de nordiska länderna utvecklas än mer? Frågorna diskuterades när de nordiska länderna möttes för 50:e gången.

– Vi säkerställer att alla arbetar efter samma principer och riktlinjer, säger stabschef Egil Nordli. Foto: Katja Öberg-Lundgren / Försvarsmakten

Nordcaps är ett militärt samverkansengagemang mellan de nordiska länderna. Syftet är att förstärka det redan existerande samarbetet inom FN-operationer och kurser, till att också omfatta spektrumet med fredsstödjande operationer.

En del av denna samverkan koordineras genom den Militära koordineringsgruppen (Nordcaps Military Coordination Group/NMCG). Nyligen möttes de på Livgardet, dit Nordcaps planeringsenhet har flyttat.
– Mötet i sig själv är ett möte mellan varje lands högkvarter med representanter för ÖB, förklarar Egil Nordli, stabschef.

Nordcaps har en gedigen kursverksamhet, både inom norden och utanför. Varje land är ansvarigt för ett visst område, Sverige är ansvariga för stabsmetodik, Norge för logistik och transport, Danmark för militärpolistjänst och Civil-militär samverkan, och Finland för militärobservatörstjänst.

Nordcaps stödjer även andra länder och regioner att genomföra PSO utbildningsstöd, för tillfället genomförs det kurser och seminarier på Balkan.
– Därför är det viktigt att alla arbetar efter samma principer och riktlinjer. Det är sådant vi säkerställer nu, säger Egil Nordli.

Just engagemanget på Balkan fick stort utrymme denna gång. Frågan är hur Nordcaps efter flera års framgångsrik insats ska kunna trappa ner där, för att vara redo för andra områden. Ett sådant möjligt utpekat område är Afrika. Operativa frågor relaterade till ISAF, liksom en möjlig nordisk trupp under FN-flagg i Afrika, diskuterades också.

Nordcaps Military Coordination Group möts normalt 4-5 gånger om året. Det här var det 50:e mötet och det första på Livgardet.