Fortsatt internationella ambitioner

Att få ett samhälle att stå på egna ben är en stor utmaning. Överbefälhavare Håkan Syrén, nyss hemkommen från Afghanistan, uttryckte Försvarsmaktens avsikt att stärka utvecklingssatsningarna.

Överbefälhavare Håkan Syrén under sitt besök i Afghanistan. Foto: Jesper Tengroth/Combat Camera

Under Afghanistanbesöket besökte Syrén Isaf-chefen och chefen för den norra regionen, vilka båda beskrev de planer som finns på att gradvis lämna över ansvaret för säkerheten.
– Avsikten är att så snart som möjligt reducera den militära säkerhetsdimensionen och i stället stärka utvecklingssatsningarna, skriver ÖB i sitt nyhetsbrev.

Förutom utvecklingen i Afghanistan beskriver Syrén hur den senaste månadens händelser i Georgien har tydliggjort att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har skärpts. Ryssland har, enligt regeringen, valt konfrontationens politik i sina relationer med Europa och resten av världen.

De säkerhetspolitiska omvärldsantaganden som under lång tid legat till grund för svensk försvarspolitik har utgått från en europeisk samsyn där militärt våld har uteslutits som metod för konfliktlösning.
– Om detta helt grundläggande antagande förändras har vi givetvis anledning att noggrant analysera innebörden och implikationerna för vår säkerhets- och försvarspolitik.

ÖB avslutar sitt nyhetsbrev med att trycka på vikten av att ha en fortsatt hög internationell ambition, men att även slå vakt om en robust förmåga att verka militärt i närområdet.
– Jag drar för egen del slutsatsen att utgångspunkterna för den fortsatta planeringen nu långt mer måste definieras av säkerhetspolitiska behov än av på förhand fastställda ekonomiska ramar.