Försvarsmakten stödjer vid vaccinering mot blåtunga

Försvarsmakten stödjer Jordbruksverket i insatsen mot djursjukdomen blåtunga i Halland. Lv 6 har kallat in personal ur framför allt hemvärnet för att fungera som bilförare, kartläsare, och stödja med annan handräckning som kan behövas.

25-30 hemvärnssoldater kommer att fördelas ut på de mobila team med veterinärer som upprättas av Jordbruksverket för att genomföra provtagningar och vaccinationer.

– Det är bra att samhället använder de resurser som finns i Försvarsmakten när något sådant här händer, säger Lars Björk som leder insatsen från Lv 6. Vi jobbar just nu med att få in så många hemvärnssoldater som möjligt till insatsen, men eftersom uppgiften kom först måndag eftermiddag kommer vi att få sätta in en del anställda från Lv 6 och FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola) till att börja med.

Från tisdag morgon och 14 dagar framåt kommer Lv 6 att stödja insatsen, med 25-30 personer i tjänst kontinuerligt, och med beredskap att förlänga insatsen om det behövs.

Soldaterna kommer framför allt från Hallands två hemvärnsbataljoner (hemvärnsbataljon Nord och Syd), och det finns även fortsatt beredskap att kalla in anställda från Lv 6 och FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola).

Jordbruket har begärt stöd enligt förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet (SFS nr:2002:375), och begäran har gått till arméns taktiska stab, som gett Lv 6 i uppgift att stödja Jordbruksverket.