Försvarsmakten om partiledarnas debattartikel

Alliansens partiledare beskriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag lördag hur de ser på försvarspolitiken och den ekonomiska situationen i Försvarsmakten de närmaste åren. Av texten framgår att regeringen inte avser göra några förändringar i grundorganisationen.

– ÖB och den övriga försvarsmaktsledningen har givetvis tagit del av inlägget. En mer fullständig bild över det ekonomiska läget krävs för att kunna kommentera det som framförs i debattartikeln, säger Försvarsmaktens informationsdirektör Staffan Dopping.

Nästa hållpunkt i tidtabellen för Försvarsmaktens del när det gäller den framtida försvarsinriktningen, är i början eller mitten av december då underlaget till regeringens inriktningsproposition ska lämnas in.