Försvarsbeslutet skjuts upp

Det försvarsbeslut som regeringen skulle lägga fram under hösten skjuts fram till i vår. En starkt bidragande orsak är att striderna i Kaukasus kräver en uppdaterad omvärldsanalys.

Försvarsberedningen, där samtliga sju riksdagspartier ingår, ska nu med hänsyn till kriget i Georgien komplettera tidigare rapporter med nytt underlag från regeringen och Försvarsmakten. Försvarsbeslutet för åren 2010 till 2014 kommer därför att läggas fram till någon gång under februari–mars.
– En del av underlaget inför propositionen om försvarets framtida inriktning kommer att vara en uppdaterad och fördjupad säkerhetspolitisk bedömning utifrån vad som hänt i Georgien. Propositionen kommer att träda i kraft 2010. Propositionen läggs fram till riksdagen i februari - mars, och riksdagen fattar sitt beslut under våren, säger Mikael Östlund, pressekreterare till Försvarsminister Sten Tolgfors.

Jörgen Ericsson som är chef för strategiavdelningen i Högkvarteret välkomnar att försvarsbeslutet skjuts fram.
– Det är bra att vi får mer tid, så att hinner vi hinner göra en fördjupad omvärldsanalys. I och med att vi får ytterligare med tid kan vi ta fram ett bättre kvalitetssäkrat underlag inför inriktningspropositionen, säger han.