Förlorad handling anmäls

Ställföreträdande regementschefen för Lv 6 har anmält förlust av en hemlig handling. Nu anmäler regementschefen ärendet vidare till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd i enlighet med gällande rutiner.

Det var i samband med en inventering av hemliga handlingar som ställföreträdande regementschefen upptäckte att en handling saknades, en handling som rörde målbilden för luftvärnet 2014. Samma dag anmälde han det inträffade.

Chefen för Lv 6, Lennart Klevensparr, konstaterar i sin anmälan att ställföreträdande regementschefen gjort allt som kan krävas av honom för att återfinna handlingen, och att han har fullt förtroende för stf regementschefen.

– Det är naturligtvis olyckligt att vi har brustit i en rutin, men jag anser inte att handlingens försvinnande kan innebära någon skada för Försvarsmakten. Fakta som finns i handlingen går i dag att finna i öppna källor och den är omsatt i olika planer och dokument som är öppna.