Förlikning gällande ”En svensk tiger”

Efter flera års diskussioner är tvisten gällande verket ”En svensk tiger” nu över. Parterna har enats om en förlikning och den stämning som lämnats in mot Försvarsmakten har återkallats. – Det är utomordentligt positivt att frågan äntligen kunnat lösas på ett sätt som alla parter är nöjda med säger John Daniels, chef för säkerhetskontoret vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST.

”En svensk tiger” skapades av konstnären Bertil Almqvist 1941. Symbolen ingick under krigsåren i en kampanj från statsmaktens sida med syfte att få allmänhet och militär personal att iaktta vaksamhet beträffande sitt sätt att hantera information.

Sedan kriget har ”En svensk tiger” kommit att bli en symbol för den militära säkerhetstjänsten. Mot bakgrund av detta ansökte Försvarsmakten om att få verket registrerat som varumärke, vilket beviljades i oktober 1981.

I maj 2007 beslutade Svea Hovrätt att Försvarsmakten och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, inte äger rätten att nyttja symbolen i sin verksamhet. Rätten till verket innehas idag av upphovsmannens efterlevande och Beredskapsmuseet i Helsingborg.

Tidigare i år lämnades en stämningsansökan in gällande det belopp som Försvarsmakten skall erlägga för den tid man använt verket i sin verksamhet. Sedan dess har förhandlingar förts mellan Försvarsmakten och Beredskapsmuseet och i augusti nåddes en förlikning som nu vunnit laga kraft.

– Detta ärende har varit en följetong under en lång rad år. Jag är därför mycket nöjd med att vi äntligen nått en uppgörelse. När vi nu har slutfört våra åtagande beträffande den gamla symbolen intensifieras arbetet med att ta fram en ny symbol för den militära säkerhetstjänsten, avslutar John Daniels.

– Genom förlikningen är frågan nu utagerad för vår del. Vi är nöjda med uppgörelsen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Försvarsmakten säger Marie Andrée-Kriisa, representant för Beredskapsmuseet och juridiskt ombud för Bertil Almqvists arvingar.