Exercise! Exercise! Exercise!

På Camp Northern Lights har det genomförts en övning i form av en ”camp defence exercise”. Betydelsen av övningen är stor då man på detta sätt får en möjlighet till att samträna hela förbandet i den faktiska miljö man lever i. För att alla ska veta att det är en övning använder man orden "Exercise Exercise Exercise", vilket betyder just övning.

Bevakning av Camp Northern Lights under övningen. Foto: Erik Heller
Övningen utfördes så att den skulle spegla en så verklig händelse som möjligt
Övningen utfördes så att den skulle spegla en så verklig händelse som möjligt Foto: Erik Heller
Övningen utfördes så att den skulle spegla en så verklig händelse som möjligt Foto: Erik Heller

Scenariot för denna övning var något som ligger mycket nära verklighetens Afghanistan och det är att svår torka rått under lång tid i Mazar-e-Sharif. Våldsamma demonstrationer pågick utanför campen på grund av att lokalbefolkningen inte tyckte att de svenska och finska soldaterna gjort tillräckligt för att hjälpa lokalbefolkningen med vatten och mat.

Övningen inleddes med att vaktposten vid huvudingången, main gate, rapporterade in till den taktiska ledningscentralen som finns inne på campen, att våldsamma demonstrationer pågick utanför och de ville ha förstärkning för att klara den uppkomna situationen. Ledningscentralen beslutade då att skicka förstärkning till platsen där en av soldaterna som vaktade main gate blivit skadad av en inkastad sten.

Inne på campen görs nu bedömningen att händelsen med den skadade soldaten leder till att situationen har blivit allvarlig och man beordrar ”Camp Defence alarm”. Detta gör man i de fallen man anser att hotet mot Camp Northern Lights är tillräckligt stort. ”Camp defence alarm” innebär att personlig stridsutrustning tas på och alla beväpnar sig med sina personliga eldhandvapen.

Enligt ett förutbestämt schema samlas nu den personal som är inne på campen på olika platser beroende på vilken uppgift man har. Från den centrala samlingsplatsen skickas grupper med olika uppgifter för att skydda campen. Efter ganska kort tid har ett försvar upprättats, vakttornen har bemannats och soldater har grupperats ut på olika platser.

Camp Northern Lights har en reservingång som används vid speciella tillfällen. Under övningen genomfördes ett moment vid denna ingång i form av att två soldater skadats av en inkastad handgranat. Sjukvårdskedjan sattes under stor press men övningen visade att den fungerade bra men allt från kamrathjälp till det färdigbehandlade resultatet.

Stabschefen överstelöjtnant Fredrik Ståhlberg summerar övningen;
– Det var en mycket nyttig övning och den gav oss alla en påminnelse om att situationen här i Afghanistan kan förändras väldigt hastigt. Säkerhetsläget i vårt område är relativt lugnt men det är viktigt att vi är förberedda för alla eventuella händelser.