Ett steg mot fördjupat samarbete

Tillgängligheten av flygförband i Barentsregionen ger förutsättningar för att Sverige och Norge gemensamt kan effektivisera den militära styrkeproduktionen. Under veckan har en delegation från Bakkeoperativ skvadron i 132 Luftving på Bodö Hovedflystasjon besökt F 21 för att undersöka möjligheten till ett fördjupat samarbete.

Målet med besöket var att knyta kontakter och utbyta erfarenheter för vidareutveckling av respektive verksamhet.Från vänster: Roger Ellevset, Kim Aronsen, Fröydis Grindstein, Robert Vennberg, Yvonne Jahrnes, Karl Karlsen, Lars Müller, Johnny Knutsen, Geir Foto: Louise Levin / Försvarsmakten
Erfarenhetsutbyte på hundplutonen. Ett intressant projekt som pågår i Norge är att utrusta hunden med teknisk utrustning.
Erfarenhetsutbyte på hundplutonen. Ett intressant projekt som pågår i Norge är att utrusta hunden med teknisk utrustning. Foto: Louise Levin / Försvarsmakten
Erfarenhetsutbyte på hundplutonen. Ett intressant projekt som pågår i Norge är att utrusta hunden med teknisk utrustning. Foto: Louise Levin / Försvarsmakten

Tidigare har divisionsutbyte genomförts mellan de flygande förbanden i norra Sverige och norra Norge. Nu inleder flygförbanden ett samarbete även på marknivån.

Goda idéer

Svenska och norska befäl har denna vecka inlett diskussioner som förhoppningsvis kan utmynna i gemensamma övningar och växeltjänstgöring.
– Helt klart ett kostnadseffektivt sätt att växeltjänstgöra hos varandra för att nå ett djupare samarbete, säger ställföreträdande kompanichef och tillika delegationschef Fröydis Grindstein.

Att samarbeta är enligt Fröydis Grindstein nödvändigt för att nå en önskad synnergieffekt. Den svenska försvarsmakten och norska försvaret har olika arbetssätt, vilket gör att vi kan ta lärdom av varandra och utvecklas gemensamt.
– Vi tar med många goda idéer, säger hon.

Ett exempel som hon talar om är hur F 21 inte utnyttjar värnpliktiga som grå arbetskraft vid inpasseringskontrollen till flygbasen.

Liknande funktioner, olika arbetssätt

Den norska flygbasen på Bodö är en Natobas där de står i beredskap för insatser dygnet runt. Detta gör att våra organisationer ser lite annorlunda ut, likaså våra uppgifter.

Att Norge är med i Nato är inget hinder till samverkan enligt Ulf Orvesten, värd vid besöket.
– Tvärtom, att få ta del av deras erfarenheter gör att vi skapar något bra för framtiden, säger han.

Patrullerande hundar

För hundtjänsten på Bodö innebär det att de svarar för bevakningen av basen i samarbete med vakt- och säkerhetstjänsten. På F 21 utbildas bevakningshundar för att kunna upptäcka fientlig och saboterande verksamheter på marken runt en flygbas.

I Norge utbildas tre kategorier av hundar, patrull-, bomb- och skyddshundar. Utbildningen sker centralt och tillförs sedan förbandet.
– Det är det operativa behovet som styr hundtjänsten, säger Johnny Knutsen, chef för hundsektionen på Bodö.

Specialister på röjning

De norska yrkesofficerarna som representerar EOD, Explosive Ordnance Disposal, arbetar med ammunitionsröjning i samverkan med den norska polisen.
– Vi har cirka 300 uppdrag per år i hela Norge där vi ska ammunitionsröja gammal oexploderad ammunition från kriget, säger Kim Aronsen.

På F 21 R3-pluton arbetar officerarna med värnpliktsutbildning i räddning, röjning och reparation. Där ingår ammunitionsröjning som en arbetsuppgift.
– En samövning gör att vi kan se hur hög nivå vi kan nå upp till, säger Robert Vennberg som företräder R3-tjänsten.

Mixad delegation

Delegationen från Norge bestod av representanter ur vakt- och säkerhetstjänsten, sanitet (läkare), brand-, räddning- och flygplatstjänst, EOD (ammunitionsröjning exempelvis minor), militärpolisen, hundtjänsten samt en delegationschef.