En övning för livet

Svenskar som insjuknar i särskilt smittsamma sjukdomar i utlandet kan behöva transport hem. Därför finns det en specialutrustad ambulans som enkelt kan transporteras i Försvarsmaktens C-130 Hercules.

Ambulansen lastas i Linköping. Foto: Henrik Gebhardt / Försvarsmakten
Luftslussen monteras bakom ambulansen, i slussen kan personalen byta till skyddskläder.
Luftslussen monteras bakom ambulansen, i slussen kan personalen byta till skyddskläder. Foto: Henrik Gebhardt / Försvarsmakten
Luftslussen monteras bakom ambulansen, i slussen kan personalen byta till skyddskläder. Foto: Henrik Gebhardt / Försvarsmakten

Strax före klockan åtta börjar uppdraget på F7 Såtenäs. Frenetisk radiokommunikation mellan de fem i besättningsmedlemmarna pågår, när de går igenom den så kallade checklistan före flygning. De har redan varit igång ett par timmar för att förbereda dagens flygning, som är en övning i att med C-130 Hercules förflytta en ambulans med särskilt smittsam patient mellan två platser.

I övningen är dessa två platser Linköping och Karlstad. 11 minuter efter åtta lättar flygplanet från Såtenäs för den cirka halvtimmeslånga flygningen till Linköping, där ambulansen ska hämtas. När ”Swedeforce 844”, som flygplanet benämns när besättningen kommunicerar med flygledarna, taxar in till anvisad plats är ambulansen ännu inte på plats, men det dröjer inte länge innan den anländer.

Ambulansen, som är stationerad i Linköping är specialutrustad för transporter av så kallade högriskpatienter och är den enda i sitt slag i Sverige. Ursprungligen utvecklades ambulansen för att förflytta svenskar som insjuknat i smittsamma sjukdomar i utlandet, det kan vara exempelvis Försvarsmaktens personal i utlandsstyrkan, svenska hjälparbetare eller andra. För detta ändamål har man inte behövt utnyttja ambulansen än så länge, men den används relativt ofta för transporter av andra patienter som behöver hjälp av livsuppehållande medicinsk utrustning.

Ambulansen är konstruerad för att transporteras i C-130 Hercules och kan strömförsörjas från flygplanet under hela flygningen. Strömförsörjningen är avgörande för att ambulansens medicinska utrustning ska kunna hållas i drift och patienten få vård utan avbrott.

Efter en snabb lastning i Linköping startar ”Swedeforce 844” igen, den här gången med destination Karlstad. På Karlstad flygplats backar ambulansen ur flygplanet för vidare färd mot sjukhuset där patienten hämtas. Tillbaka igen kör ambulansen, med patient och vårdpersonal i sina astronautliknande skyddskläder ombord igen. Man monterar också upp en luftsluss, där personalen kan byta skyddskläder. Allt går snabbt och efter en stund startar man mot Linköping igen. Efter cirka tjugo minuter landar man och ambulansen fortsätter till universitetssjukhuset och vidare vård för patienten.

Den här gången var det en övning, där ambulanssjukvården i samverkan med infektionskliniken vid Linköpings universitetssjukhus och Försvarsmaktens C-130 Hercules, baserad på F7 Såtenäs, övade ett sannolikt händelseförlopp. Nästa gång kan det vara på allvar.