Deltagarna har anlänt

Skyttar från hela världen landade under söndagen på Kallax flygplats utanför Luleå. Aldrig tidigare har så många nationer passerat terminalen samma dag. Drygt 500 deltagare från 45 nationer betjänades på Kallax denna söndag. När vi gjorde vårt besök flöt allt på smidigt och allt bagage hade nått slutdestinationen och sina mottagare.

Redan på Arlanda international möttes deltagarna av en väl uppskyltad mottagningsmonter där de delgavs information för vidare transport upp till Boden. För huvuddelen gick bagaget direkt till Luleå tack vare ett gott samarbete med SAS, Tullen och Polisen. Detta underlättade hanteringen av alla vapen och ammunition. Deltagarna väntade vid bagagebanden glatt samspråkande i bästa ”Friendship trough sport”-anda och var snart redo för busstransport till förläggningsområdet i Bodens garnison.

Efter inkvartering vidtog den omfattande vapen- och utrustningskontrollen som påbjuds av de reglementen som reglerar mästerskapen. Organisationen av dessa kontroller var väl organiserad och flöt på både snabbt och effektivt.

– Resan har gått mycket bra sa Mohd Salman, Lagkapten för Bahrein som hade varit i luften drygt 18 timmar. Hans första intryck, av tävlingarna var gott.
– Mottagningen var tydligt utmärkt och vi har fått svar på alla våra frågor avslutade Mohd Salman.