De skyddar demokratiska värden

Att vara ett insatsförband innebär uppgifter inom både strid och parad. Riksmötets öppnande tydliggör det.– Vi gör ett avbrott i träning för att genomföra insats, säger gardesbataljonens chef Ulf Schröder.

Kungafamiljen anländer. Hans Majestät Carl XVI Gustaf inleder alltid riksmötet. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Livgardet har bevakat och skyddat kungen sedan 1521.
Livgardet har bevakat och skyddat kungen sedan 1521. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Livgardet har bevakat och skyddat kungen sedan 1521. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten

Livgardet har försvarat Sverige och dess statschef sedan 1521. Nationellt löses uppgiften delvis genom skydd av de kungliga slotten i Stockholm. Sett ur ett större och internationellt perspektiv så försvaras landets värderingar, till exempel demokrati och mänskliga rättigheter.
– Vår grunduppgift är att försvara demokratiska värden, säger Ulf Schröder, chef för gardesbataljon.
Det tydliggörs när 80 soldater ut grenadjärskompaniet står uppställda längs riksdagshuset. Anledningen är riksmötets öppnande. Folkvalda politiker och inbjudna gäster går förbi och beundrar både soldaterna och musiken från Arméns musikkår.

Tid för reflektion

Trots uppgiftens tyngd och allvar ser Ulf Schröder det som en uppskattad paus. Det ger tid för reflektion.
– Vi gör ett avbrott i träningen för att genomföra insats. Deltagandet här tydliggör våra uppgifter för soldaten. Vi slutade vår funktionsövning i fält i söndags och idag när vi deltar i öppnandet av riksdagen så knyts det ihop. Vi visar att vi är ett insatsförband som verkar på båda arenor, säger Ulf Schröder.
– Här har vi en chans att visa vad vi kan.
På morgonen efter hoppade soldaterna in i pansarbandvagnarna igen för att öva med befäl som vidareutbildar sig på Markstridsskolan.

En av Försvarsmaktens uppgifter är, som ovan nämnt, att bevaka och skydda de skyddsobjektsklassade slotten. Sett ur ett skyddsperspektiv så de dagar när kungafamiljen är involverade störst.